Logo
  • Nieuws
  • 4 juli 2014
  • Lianne Bouman

Transitievergoeding gaat nu al in bij verlenging arbeidscontract

Op 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht in. Werkgevers moeten dan een ontslagvergoeding, de transitievergoeding, gaan betalen voor iedere ontslagen werknemer die langer dan twee jaar in dienst is geweest. Het is dus nu al belangrijk erop te letten bij de verlenging van bijvoorbeeld een arbeidscontract voor één jaar.

Beeld Transitievergoeding gaat nu al in bij verlenging arbeidscontract

De transitievergoeding moet altijd door de werkgever betaald worden; of het ontslag nou volgt van rechtswege, door een ontslagvergunning van UWV of via de rechter. De transitievergoeding is bedoeld voor (om)scholing en professionele begeleiding van werk naar werk.

Hoogte vergoeding

Als een werknemer korter dan tien jaar in dienst is, geldt een transitievergoeding 1/6 maandloon voor iedere zes maanden dat hij bij de werkgever aan het werk was.

De kantonrechter komt vanaf 1 juli 2015 nog slechts in actie bij individueel ontslag of als beroep wanneer een van de partijen het oneens is met de beslissing van UWV. De UWV-route moet gekozen worden bij bedrijfseconomisch ontslag en bij ontslag van zieke werknemers. De ontslagvergoeding op basis van de kantonrechtersformule komt te vervallen (tenzij de werkgever en werknemer onderling afspraken maken via een vaststellingsovereenkomst). Alleen de kantonrechter kan een bepaalde vergoeding toekennen als er sprake is van (ernstige) verwijtbaarheid van de werkgever.

Seminar Ontslagrecht en ontslagvergoeding 2015

Hoe werkt het in de praktijk?

Arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers eindigen op verschillende manieren. Zo vinden beëindigingen plaats van rechtswege of met wederzijds goedvinden. Maar ook kan de arbeidsovereenkomst worden opgezegd of ontbonden. Ten slotte onderscheiden we verschillende vormen van ontslag. Dit seminar behandelt alle mogelijke beëindigingsvormen. Meer informatie

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.