Logo
  • Nieuws
  • 20 februari 2019
  • Bron: Ministerie van SZW

Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollers open voor internetconsultatie

Payrollwerknemers hebben op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) recht op een adequate pensioenregeling zoals voor vergelijkbare werknemers van de inlener of in de betreffende sector een pensioenregeling geldt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hiervoor een ontwerpbesluit opengesteld voor internetconsultatie.

Beeld Ontwerpbesluit pensioenregeling payrollers open voor internetconsultatie

Het kabinet wil niet dat payroll kan worden misbruikt door werkgevers om te bezuinigen op arbeidsvoorwaarden en wil dit met dit ontwerpbesluit als onderdeel van de WAB aanpakken. Het besluit spreekt van een adequate pensioenregeling. Als de payrollwerknemers niet deelnemen aan de regeling van de inlener, dan hebben zij recht op een regeling die vergelijkbaar is met de pensioenregeling van de inlener, of de regeling zoals die in de betreffende sector normaal is.

De basispensioenregeling moet ten minste voorzien in:

  • een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen als bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet;
  • het ontbreken van een wachttijd of drempelperiode als bedoeld in artikel 14, tweede lid, van de Pensioenwet; 
  • een totale werkgeverspremie, zoals bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet, van tenminste 13,6 procent van de som van de pensioengrondslag van de arbeidskrachten die door de onderneming in het kader van payrolling ter beschikking worden gesteld.

Ga naar Overheid.nl voor de internetconsultatie.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.