Logo
 • Nieuws
 • 24 juni 2019
 • Bron: FD

Wetboek van Werk 2025: heel nieuw wetboek arbeidsrecht

De commissie Regulering van werk is onlangs met een discussienota gekomen. Tegelijk kwam een groep juristen met een zogeheten ‘Wetboek van Werk’. Ook zij hebben uitgangspunten uitgewerkt voor een toekomstbestendig arbeidsrecht.

Beeld Wetboek van Werk 2025: heel nieuw wetboek arbeidsrecht

Een van de experts die de commissie van advies voorzag is de Rotterdamse hoogleraar arbeidsrecht Ruben Houweling. In het FD geeft hij aan dat de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN-VvA) zelf met een Wetboek van Werk aan de slag zijn gegaan omdat ze vreesden dat een fundamenteel nieuwe opzet zou uitblijven.

De juristen pleiten er onder meer voor om sociale zekerheid uit het arbeidscontract te halen.  “We hebben sinds 1907 allerlei collectieve verantwoordelijkheden in het arbeidscontact gestopt, zoals loondoorbetaling bij ziekte. Op dat systeem kunnen we niet meer steunen als een steeds grotere groep erbuiten valt,” aldus Houweling in het FD.

Ook wil de expertgroep de ontslagvergoeding inruilen voor hogere WW en betere hulp aan werkzoekenden.

De 10 uitgangspunten van het Wetboek van Werk 2025:

Algemeen

 • Uitgangspunt is de waarde van werk in brede zin: voor individu, arbeidsorganisatie, economie en maatschappij. Daarbij hoort een gelijke rechtsbescherming, inspraak en ondersteuning voor en gelijke fiscale behandeling van allen die werken ten behoeve van een ander in diens beroep of bedrijf, ongeacht type werkcontract.
 • Faciliteren en stimuleren van leven lang ontwikkelen voor iedereen als basis voor werk vinden en houden; gezamenlijke verantwoordelijkheid van individu, werkverschaffers, sectoren, regio en rijk, met daarbij zeggenschap voor mensen over een eigen scholings- en ontwikkelingsbudget.
 • Sociale trampoline voor periodes van inactiviteit via de regionale Werkhub, die zorgt voor (i) scholing en ontwikkeling, (ii) opvang inkomensverlies (werkloosheid/arbeidsongeschiktheid/verlof), (iii) re-integratie en (iv) arbeidsbemiddeling (vanwerk-naar-werk).
 • Een eenvoudige en transparante regeling die de vraag naar en het aanbod van werk maximaal bevordert. Via de aanvullende WerkApp worden werkverschaffers en werkers in begrijpelijke taal geïnformeerd over rechten en plichten. Doorontwikkeling in de toekomst naar een interactief en intelligent systeem dat ook vragen kan beantwoorden en conflicten kan helpen oplossen.
 • De loopbaan van een werker wordt over de volle lengte van het werkzame leven beschouwd en in elke levensfase aangepast aan de daarbij behorende behoeften, met voldoende recuperatietijd en (persoonlijke en gezins)ontwikkel- en investeringstijd. De Werkhub faciliteert het tijdig overstappen naar ander werk (zo nodig met behulp van scholing) dat minder belastend is, zodat de vaardigheden van betrokkenen het best tot hun recht blijven komen.

Verlies van werk

 • Voor de beëindiging van iedere relatie waarin werk wordt verricht voor een ander is een redelijke grond vereist, die achteraf door een gespecialiseerde arbeidsrechter kan worden getoetst.
 • Inkomstenderving door niet-verwijtbaar verlies van werk voor een ander geeft recht op een verhoogde werkloosheidsuitkering. De forfaitaire ontslagvergoeding (transitievergoeding) vervalt. In alle regelingen voor werkloosheid worden mogelijkheden geboden aan werkzoekenden om de kans te vergroten op nieuw en duurzaam werk door middel van scholing, trainingen en leer-/werkplaatsen: updaten en upgraden.

Arbeidsongeschiktheid

 • De werkverschaffer is verantwoordelijk voor de eerste zes weken van inkomensderving van de werker.
 • Na de wachttijd van zes weken geniet de werker inkomensbescherming via een collectieve private verzekering. Re-integratie via de regionale Werkhub.

Pensioen

 • Voor alle ingezetenen is er voldoende inkomen vanaf de pensioenleeftijd.

Wetboek van werk 2025 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.