Logo
  • Blog
  • 4 januari 2016

HR-professional wil zich in 2016 klaarmaken voor Generatie Z

Het aantal oudere werknemers neemt al jaren in rap tempo toe. De pensioengerechtigde leeftijd gaat omhoog en de gemiddelde leeftijd binnen bedrijven stijgt. Het aantal verschillende generaties binnen organisaties is groter dan ooit en voor 18 procent van de HR-professionals reden genoeg om het komende jaar daar op voor te sorteren en in kaart brengen waar op verschillende afdelingen behoefte aan is. Organisaties bereiden zich nu voor op Generatie Y, terwijl zij al bezig zouden moeten zijn met een nieuwe generatie.

Een groot deel van Generatie Z, geboren tussen 1992 en 2010, gaat in 2016 aan het werk. Een generatie met nieuwe wensen, eisen en verwachtingen. 22 Procent van de HR-professionals geeft aan zich klaar te willen stomen voor deze generatie.

Dat blijkt uit de poll die HR-praktijk en FastFlex uitzetten om inzicht te krijgen in de grootste wens voor het nieuwe jaar. Wat staat de HR-professional te wachten op het gebied van deze generatie?

De flexibele generatie

Waar momenteel Generatie Y langzaam de arbeidsmarkt overneemt, zal dit over enkele jaren Generatie Z zijn. Net als Generatie Y, maakt ook een groot deel van Generatie Z de bewuste keuze om als freelancer aan de slag te gaan. Deze 'digital natives' zijn opgegroeid in een wereld waar technologische ontwikkelingen zich razendsnel voordoen. Met de nieuwste computers, mobiele telefoons en tablets weten zij niet beter dan dat zij vrijwel niet gebonden zijn aan vaste werktijden en werkplekken. Flexibiliteit is een vanzelfsprekendheid. Een snelle internetverbinding is vaak het enige dat zij nodig hebben om te kunnen werken. Mobiliteit en flexibiliteit staan binnen deze generatie centraal. Generatie Z wordt dan ook beschouwd als een generatie die aan de slag gaat als hybride professional die geen duidelijke keuze maakt tussen de positie van zelfstandige of vaste medewerker. Het type contract is ondergeschikt aan de inhoud van het werk.

Stap af van ouderwetse ideeën

Hoe kun je je als HR-professional hierop voorbereiden? Stap één is het aanpassen van het wervings- en selectiebeleid. De huidige aanpak, waar professionals worden geselecteerd op basis van het cv is achterhaald en moet worden omgevormd naar competentiegericht werven. Stap twee is het investeren in deze competenties, ongeacht de contractvorm van professionals. Het is belangrijk dat HR-professionals in alle professionals investeert, ook als deze professionals geen vast contract hebben óf willen. Hybride contracten zijn voor Generatie Z de norm en zij verwachten ook dat organisaties hier open voor staan. Verwacht wordt dat deze hybride contractvormen sterk aan populariteit winnen. Aan organisaties de taak om verbinding te maken met deze professionals, zonder deze te claimen. Professionals van Generatie Z verbinden zich met meerdere organisaties. Een derde stap is het vervangen van functies voor rollen. De traditionele functiehuizen verdwijnen in de nabije toekomst volledig. Organisaties zullen steeds ‘platter’ moet worden, omdat zij niet jarenlang hetzelfde doen en hierin flexibel worden. Niet de functie, maar de rol van professionals zou centraal moeten staan.

Generatie Z heeft de toekomst van de arbeidsmarkt in handen en gaat uiterst flexibel te werk. Laat traditionele ideeën los, flexibiliseer en maak je klaar voor een zelfstandige generatie!

Wil jij in 2016 je organisatie klaarstomen voor deze nieuwe generatie of heb je andere wensen? Vul ze dan hier in

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.