Logo
  • Nieuws
  • 6 mei 2020

Transformatie naar agile organisatie: 40% gevallen HR niet actief bij betrokken

In 40% van de gevallen is HR niet actief betrokken bij de transformatie naar een agile organisatie. Dit betekent dat het initiatief elders in de organisatie genomen wordt en HR hier geen rol in krijgt of neemt. In verhouding met de bredere organisatie blijkt de HR afdeling nog maar beperkt bezig te zijn met agile werken, denken en organiseren. Met als gevolg dat zij hierdoor ook als minder geloofwaardige partner wordt gezien bij agile transformaties.

Beeld Transformatie naar agile organisatie: 40% gevallen HR niet actief bij betrokken

Dit blijkt uit het eerste internationale State of Agile HR 2020, een internationaal onderzoek (in 19 landen) onder meer dan 200 HR-professionals van Organize Agile in samenwerking met de Hogeschool Utrecht.

Gidion Peters mede-oprichter van Organize Agile: “Wendbaarheid is nu belangrijker dan ooit. In crisistijd zie je dat het snel kunnen reageren op verandering als organisatie essentieel is. Ik zie hierin een belangrijke sleutelpositie voor HR: zij kunnen individuen, teams en leiders helpen bij de groei naar meer wendbaarheid als mens en organisatie. Dat is waar Agile HR over gaat. Dat HR in 40% niet actief betrokken is bij de transformatie van hun organisatie is best schokkend.”

Volgens de respondenten (63% van de HR-professionals) is leiderschapsontwikkeling de grootste uitdaging. Er is sterke onzekerheid over de rol van leiders in een organisatie die wendbaar wil worden. Wat vraagt dat van hen en hoe kunnen de kwaliteiten en vaardigheden die daarbij horen, worden gedefinieerd en versterkt? Het is een puzzel waar HR zich mee geconfronteerd ziet en die vraagt om het vernieuwen van ideeën en visies over leiderschap.

Een agile transformatie is een grote organisatorische verandering waarbij wendbaar gewerkt wordt in kleine multidisciplinaire teams die vooral experimenterend tot oplossingen komen. Daardoor ontwikkelt de organisatie voortdurend door. Een organisatie die hier vroeg bij was is bijvoorbeeld ING, zij zagen het belang van continu inspelen op de veranderende behoefte van de klant.

Top 3 redenen om met agile werken van start te gaan

Uit het onderzoek blijkt onder meer wat de top drie van organisaties is om te starten met een agile manier van werken, denken en organiseren: ‘flexibel genoeg zijn om snel te reageren op verandering’ (83%), ‘betere bedrijfsresultaten’ (68%) en ‘creëren van een open en productieve cultuur’ (61%).

De meest genoemde voordelen van Agile HR voor de HR-afdeling zijn ‘de business beter kunnen dienen’ (70%), ‘verbeterde flexibiliteit van de HR-afdeling’ (47%) en ‘samen doelen bereiken door gestructureerd werken’ (42%).

Instrumenten die het meest worden beïnvloed door agile werken zijn volgens de respondenten Leren en Ontwikkelen (56%) en Functioneren en beoordelen (54%). Daarnaast geeft 30% van de respondenten aan zelfs enkele HR verantwoordelijkheden bij multidisciplinaire teams belegd te hebben.

Agile mindset mist

Willemijn Dijk, Agile (HR) Coach bij Organize Agile: “Tijdens dit onderzoek hebben we met HR-professionals van verschillende grote organisaties zoals de Politie, Achmea en Randstad gesproken. Een van de thema’s die hierin vaak terugkwam was het gemis van de agile mindset en het durven loslaten van oude werk- en denkpatronen. De respondenten gaven aan dat juist die agile mindset als belangrijkste vereiste wordt gezien om succesvol de transformatie naar een agile organisatie te ondersteunen. Naar mijn idee is het ondenkbaar dat HR nog niet in 100% van de gevallen actief betrokken wordt bij agile transformaties.”

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.