Logo
 • Nieuws
 • 30 september 2021

Organisaties staan op keerpunt volgende niveau gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit

Europees onderzoek toont aan dat veel leidinggevenden het belang inzien van het prioriteren van diversiteitsinitiatieven, maar ervoor moeten zorgen dat acties blijvende verandering opleveren. Ook kwam naar voren dat de bevraagde organisaties zich in verschillende stadia van hun reis bevinden, maar dat zij hun teams willen klaarstomen voor succes door vertrouwen te stellen in data, actie te ondernemen om ED&I-initiatieven op te zetten en technologie te gebruiken om deze initiatieven mogelijk te maken.

Beeld Organisaties staan op keerpunt volgende niveau gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit

In het onderzoek 'De stand van zaken op het gebied van gelijkheid, diversiteit en inclusie in Europa' van Workday zegt de meerderheid van de executive teams bij Europese organisaties te geloven in het belang van gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit (ED&I) en te hebben geïnvesteerd in de infrastructuur om dit te ontwikkelen. Het onderzoek werd in het voorjaar van 2021 uitgevoerd onder meer dan 2.200 HR-professionals en managers om inzicht te krijgen in hun motivaties, activiteiten en vooruitgang met betrekking tot saamhorigheid en diversiteit (B&D - Belonging & Diversity). 

De studie toont aan dat ED&I zich naar het hart van het bedrijf beweegt en een kans biedt om blijvende verandering teweeg te brengen, van het klaarstomen voor succes met duidelijke doelstellingen en het gebruik van de juiste gegevens als solide basis voor geïnformeerde beslissingen, tot het toepassen van een systematische aanpak en het gebruik van de technologie die nodig is om vooruitgang te stimuleren.

De belangrijkste punten uit het onderzoek zijn:

 • Drie op de vier respondenten zeggen dat hun managementteam ED&I als belangrijk ziet.
 • Drie op de vier hebben een speciaal budget voor ED&I-initiatieven en een derde zegt van plan te zijn deze investering te verhogen.
 • Een derde zegt dat betrokkenheid van het personeel nodig is om verdere vooruitgang te boeken op het gebied van ED&I.
 • Een derde heeft geen strategische aanpak voor ED&I.
 • Een vijfde heeft al de eerste stappen gezet om een strategische aanpak te ontwikkelen.
 • Gegevens over de gevoelens van werknemers worden verzameld, maar er zijn duidelijke obstakels en beperkingen in wat er wordt verzameld en of en hoe de gegevens worden gebruikt.
 • De meerderheid geeft aan technologie te gebruiken om hun ED&I-initiatieven te ondersteunen, maar uit hun antwoorden blijkt dat zij hier niet optimaal gebruik van maken.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat de bevraagde organisaties zich in verschillende stadia van hun reis bevinden, maar dat zij hun teams willen klaarstomen voor succes door vertrouwen te stellen in data, actie te ondernemen om ED&I-initiatieven op te zetten en technologie te gebruiken om deze initiatieven mogelijk te maken.

Strategieën die werken, waar u zich ook bevindt op uw weg naar B&D

Om ED&I naar een hoger plan te tillen, is volgens de respondenten vooral behoefte aan meer betrokkenheid en inzet van de top, waarbij drie aandachtsgebieden centraal staan:

 • Cultuur en strategie gaan hand in hand: De mate waarin organisaties een strategische aanpak hebben ontwikkeld, lijkt samen te hangen met de volwassenheid van hun organisatiecultuur met betrekking tot diversiteit.
 • Vertrouwen in gegevens en technologie zijn onderling verbonden: Het vertrouwen in ED&I-gegevens is het grootst wanneer er meer aspecten van diversiteit worden gemonitord en wanneer er voortdurend gebruik wordt gemaakt van technologie ter ondersteuning van ED&I.
 • Integratie van ED&I in de organisatie: Zij die een speciaal, interdisciplinair ED&I-team hebben opgericht, signaleren ook zeer vaak bedrijfsoverstijgende belangstelling, en zijn het meest bereid om meer te investeren.

"Bij Workday geloven we dat B&D een reis is, en hoewel we grote vooruitgang hebben geboekt, weten we dat de weg naar verandering niet altijd snel of lineair is", zegt Carin Taylor, chief diversity officer bij Workday. "Wij richten onze B&D-inspanningen op vier kerngebieden: het aannemen en ontwikkelen van divers talent, het cultiveren van een cultuur van saamhorigheid, het ontwikkelen van inclusieve producten en technologieën, en het versterken van onze gemeenschappen - en ik vind het bemoedigend om te zien dat andere organisaties in heel Europa deze ook ondersteunen, zoals blijkt uit de onderzoeksresultaten."

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.