Logo
  • Blog
  • 6 februari 2019

Maak een succes van Agile transformaties!

Ondanks alle aandacht die Agile werken krijgt binnen organisaties, blijkt uit onderzoek dat managers nog altijd worstelen met het verankeren ervan. Ook heeft het merendeel van organisaties nog flinke stappen te zetten in hun Agile volwassenheid. Wat zijn belangrijke succesfactoren voor een geslaagde Agile transformatie?

Agile gaan werken is niet het uitrollen van een methode. Agile werken, waarbij Scrum het meest toegepaste framework is, is een radicaal andere manier van denken en doen dan bureaucratisch georganiseerde organisaties gewend zijn. Om te groeien in Agile volwassenheid is het belangrijk dat de gehele organisatie daarvan doordrongen is. Enerzijds heb je vanuit het topmanagement een duidelijke visie en voorbeeldgedrag nodig en anderzijds is het van belang dat de werkvloer de ruimte krijgt om binnen de doelstellingen te experimenteren. Om te transformeren is het verder belangrijk om te gaan beginnen en gedurende het traject obstakels weg te nemen. Tijdens de transformatie ontdek je pas met elkaar welke structuren, regels en richtlijnen in de organisatie moeten worden aangepast om echt Agile te worden.

Om duurzaam resultaat te realiseren is het belangrijk dat mensen weten dat de verandering niet zomaar weer overwaait, maar een fundamentele verandering is in de organisatie. Vervolgens is het van belang dat formele en informele leiders in de organisatie ander gedrag gaan vertonen. Belangrijke pijlers in Scrum zijn transparantie, inspectie en aanpassen. Maak dus als leider je werk transparant, laat zien hoe je onderzoekt hoe je het werk beter kan doen en hoe je leert van je successen en fouten. Verder is het nuttig om klein te beginnen. Begin met een team dat een relevant product of relevante service levert in de organisatie waar je op korte termijn succesvol mee kan zijn. Mensen raken pas echt overtuigd als ze zien dat het werkt.

Leidende coalitie

Vanuit de pilot met een team kun je gaan opschalen. Ik zet vaak de betrokkenen van de eerste pilot in als ambassadeur om vervolgens de andere teams te gaan helpen. Er ontstaat zo een letterlijke olievlek in de organisaties van Agile ambassadeurs. Deze aanpak noemen we de 'leidende coalitie'. Verder is het belangrijk te beseffen dat weerstand tegen verandering heel normaal is. Daar heb ik zelf ook geregeld last van. Soms worden al snel kritische vragen geduid als ‘niet willen’, terwijl mensen terechte zorgen hebben. Door de mensen die echt ervoor willen gaan te mobiliseren, krijg je met humor en geduld de meeste mensen mee in de verandering.

Het grote verhaal voor mij is dat veel organisaties bureaucratisch opereren en het menselijke contact met hun klanten en de maatschappij enigszins hebben verloren. Om organisaties duurzaam succesvol te laten zijn, moeten deze relaties worden hersteld. Dit betekent dat we moeten investeren in vertrouwen, alternatieve vormen van controle moeten gaan inbouwen (meer horizontaal dan verticaal), zelfmanagement moeten toepassen, volledig transparant moeten zijn richting medewerkers, klanten en leveranciers en structureel moeten investeren in sociale en technologische innovatie. Agile, Lean en zelfsturing zijn wat mij betreft invalshoeken van dit grote verhaal. Met heel veel overeenkomsten en enkele verschillen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.