Logo
  • Blog
  • 19 oktober 2021

De vier fasen van zelforganisatie: Dumpen, dromen, durven en doen. Een case

Wendbaarheid staat hoog op de agenda. En het belang is in de coronacrisis alleen maar urgenter geworden. Bij Human Capital Group hadden we ook de wens naar meer wendbaarheid. De coronacrisis heeft de urgentie van deze ontwikkeling verhoogd. Daarom hebben we de crisis aangegrepen om samen met onze consultants in een deel van onze organisatie zelforganiserende teams in te voeren. In een artikelenreeks willen we graag vertellen over de aanpak en de resultaten. Dat doen we aan de hand van de vier fases die we hebben doorlopen: Dumpen, dromen, durven en doen!

Dumpen: het ophalen van alle knelpunten in de huidige werkwijze en het 'weggooien' van de patronen die de problemen in stand houden.

Dromen: het samen met alle betrokkenen ontwikkelen van een toekomstbeeld en plan van aanpak.

Durven: de lancering van de nieuwe werkwijze – ook al is nog niet alles uitgedacht – in het vertrouwen dat we problemen gaandeweg samen oplossen.

En doen: een proces aangaan van continu verbeteren.

Al deze fases hebben we ‘zelforganiserend’ aangepakt. Dat is één van de sleutels voor succes: pak je veranderingstraject net zo aan als je met de verandering zelf wilt bereiken. Dan begin je direct al met leren.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.