Logo
  • Nieuws
  • 19 februari 2018
  • Bron: Rijksoverheid

Overheid geeft zichzelf jaar extra om quotumheffing te omzeilen

De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat het quotum voor de banenafspraak wordt gedeactiveerd als werkgevers voldoende banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidshandicap. Hoewel werkgevers uit de markt hun target hiervoor al hadden gehaald, bleef de overheid als werkgever achter. Maar hetzelfde wetsvoorstel regelt ook dat bij niet behalen van het quotum, er eenmalig pas een jaar na activering een quotumheffing wordt opgelegd.

Beeld Overheid geeft zichzelf jaar extra om quotumheffing te omzeilen

Om ervoor te zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking meer kans hebben op werk is in 2013 in het kader van de Participatiewet afgesproken dat werkgevers voor deze mensen 125.000 banen extra creëren. In een reeks die oploopt tot 2026 wordt elk jaar gekeken of het gehaald is. Is dat niet het geval, dan kunnen werkgevers een quotumheffing opgelegd krijgen.

Eind 2016 moesten er 20.500 extra banen zijn gecreëerd door werkgevers uit de markt en de overheid samen. Dat aantal is door de werkgevers tezamen gehaald, maar de overheidswerkgevers hebben hun eigen aandeel niet gehaald. Daarom heeft het kabinet september vorig jaar besloten voor de overheid de quotumheffing in werking te stellen.

Meer tijd voor overheidswerkgevers

In de wet was nog niet geregeld dat de quotumheffing weer gedeactiveerd wordt als na een inhaalslag het aantal banen in een volgend jaar wordt gehaald. Daarom heeft de ministerraad nu het wetsvoorstel ‘deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering’ aanvaard. Daardoor krijgen overheidswerkgevers meer tijd om een inhaalslag te maken en de afgesproken banen alsnog te realiseren.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.