Logo
  • Nieuws
  • 17 maart 2015

Minder dan 1 op de 5 vacatures gericht op de Participatiewet is voor de beoogde doelgroep

In februari waren er 203 vacatures gericht op de Participatiewet te vinden op Nederlandse werkgevers- en vacaturesites. Daarvan waren er 35 (17,2%) ook daadwerkelijk gericht op de beoogde doelgroep. Ten opzichte van de januari 2015 een stijging van 15 vacatures en daarmee bijna een verdubbeling. Met het oog op het halen van de doelstellingen van de Participatiewet ligt het aantal vacatures ver onder het aantal dat nodig is. Goed nieuws is dat het volume een stijgende lijn kent. Dit blijkt uit analyses van de website participatiewerkt.

Beeld Minder dan 1 op de 5 vacatures gericht op de Participatiewet is voor de beoogde doelgroep

Van ongeveer 15 procent van de doelgroep passend binnen de Paticipatiewet en met een loonwaarde > 80%, wordt verwacht dat zij zelfstandig een baan kunnen vinden. Deze groep van circa 90.000 personen is op papier – gezien de beperkte aanpassingen die werkgevers hoeven te maken – de meest kansrijke en aantrekkelijke die valt binnen de nieuwe wetgeving. Daarmee zou ook het grootste gedeelte van de beoogde 125.000 extra vacatures tussen nu en 2026 vervuld kunnen worden.

Expliciet doelgroep noemen

Tegelijkertijd is de constatering dat deze groep nauwelijks vacatures kan vinden waarin expliciet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt gevraagd. Met 35 vacatures in februari 2015 en 55 vacatures in de eerste twee maanden van het nieuwe jaar, laten werkgevers een belangrijke kans liggen om juist deze doelgroep te vinden. “We zien dat vraag en aanbod gericht op de Participatiewet elkaar op dit moment niet weten te vinden. Er wordt hard gewerkt binnen organisaties en het UWV om hier een brug te slaan. Tegelijkertijd ligt er een belangrijke kans om in vacatures ook expliciet kenbaar te maken dat zij bedoeld zijn voor de doelgroep binnen de Participatiewet”, aldus Geert-Jan Waasdorp, een van de oprichters van participatiewerkt.nl

Aantrekkend volume

Er is duidelijk een groeiende lijn zichtbaar in het aantal vacatures met de term 'Participatiewet' (bron: Jobfeed.nl). Ook de verhouding binnen dit volume dat zich op de Participatiewet-doelgroep richt, stijgt voorzichtig.

Webinar: Participatiewet en Wajong

De rol van de gemeente en de rol van de werkgever toegelicht

Per 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Hiermee wordt de rol van de gemeente een stuk groter als het gaat om arbeidsparticipatie van de zogenaamde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’. er gaat voor gemeentes het nodige veranderen. Maar ook voor werkgevers is een belangrijke rol in de Participatiewet neergelegd: zij moeten er zorg voor dragen dat voldoende jonggehandicapten (Wajong), WSW-ers en bijstandsgerechtigden aan het werk komen. Meer informatie en inschrijven

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.