Logo
  • Nieuws
  • 5 september 2018
  • Bron: Cedris

Kans op baan voor arbeidsgehandicapten afgenomen ondanks Participatiewet

De kans op een betaalde baan voor mensen met een arbeidsbeperking is sinds de invoering van de Participatiewet afgenomen. Het Sociaal Cultureel Planbureau concludeert daarom dat de doelstelling van de Participatiewet nog onvoldoende wordt gerealiseerd.

Beeld Kans op baan voor arbeidsgehandicapten afgenomen ondanks Participatiewet

In de aanloop naar de Participatiewet hebben gemeenten en Sociale werkbedrijven al aandacht gevraagd voor de gevolgen van te veel doelgroepen, naast elkaar bestaande instrumenten, regels en uitzonderingen. Daarnaast hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa (sociaal domein) en Cedris (de landelijke vereniging voor re-integratie en sociale werkgelegenheid) gewezen op de forse bezuiniging op de begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking.

De opzet van de Participatiewet heeft er onder meer toe geleid dat het aantal mensen dat een beschutte werkplek heeft gekregen achter blijft bij de verwachtingen. Daarnaast vallen mensen die te goed zijn voor beschut werk maar niet in staat zijn om bij een reguliere werkgever aan de slag te gaan te vaak tussen wal en schip. VNG, Divosa en Cedris pleitten vóór de invoering van de Participatiewet al voor een veel eenvoudigere regeling voor mensen met slechte kansen op de arbeidsmark. Meer ruimte voor gemeenten en werkgevers biedt veel betere kansen dan doelgroepenbeleid en strakke regels, zo stellen zij. Zeker wanneer gemeenten en Sociale werkbedrijven – ook financieel – in staat worden gesteld werkgevers en werkzoekenden de noodzakelijke begeleiding te bieden.

Meer geld nodig

"De bezuiniging op de Participatiewet is eenvoudigweg te fors geweest. Voor betere arbeidsmarktkansen is er meer geld nodig voor begeleiding en ondersteuning van deze werkzoekenden. Daarnaast moet de regelgeving een stuk eenvoudiger, zodat het ook voor werkgevers gemakkelijker wordt mensen met een arbeidsbeperking als volwaardige werknemers in dienst te nemen," aldus Job Cohen, voorzitter van Cedris. De drie organisaties doen daarom een beroep op kabinet, Kamer en sociale partners om de gemaakte keuzes goed te evalueren en met gemeenten en Sociale werkbedrijven te werken aan een effectievere manier om het doel van de Participatiewet alsnog te bereiken.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.