Logo
  • Partnerbijdrage
  • Achtergrond
  • 21 juli 2023
  • OAZ

Definitieve beschikking Wtl gecontroleerd? Een rondje uitleg

In de maand juli ontvangen werkgevers de definitieve beschikking Wtl (Wet tegemoetkoming loondomein). Hierin staat opgenomen welk bedrag je ontvangt voor het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV. De Belastingdienst betaalt deze tegemoetkomingen binnen 6 weken na de ontvangst van de definitieve beschikking.

Beeld Definitieve beschikking Wtl gecontroleerd? Een rondje uitleg

1. Een tegemoetkoming in loonkosten

De Wtl is in 2017 ontworpen om werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van kwetsbaren op de arbeidsmarkt, of ze te stimuleren dit aan te gaan. De Wtl bestaat uit verschillende premiekortingen en bieden hiermee een aantrekkelijke tegemoetkoming voor werkgevers. De ontvangen beschikking heeft betrekking op de tegemoetkomingen in de loonkosten over het afgelopen jaar. Dit is gebaseerd op loonaangiften, inclusief eventuele aanvullende correcties die tot 1 mei van het nieuwe jaar konden worden ingediend.

2. De voorlopige berekening

Voorafgaand aan de definitieve beschikking is in het voorjaar reeds een voorlopige berekening verstuurd. Deze voorlopige berekening kwam met een mogelijkheid tot correctie, in te dienen tot 1 mei, om te bewerkstelligen dat de definitieve beschikking zo definitief mogelijk is. Echter, ook de definitieve beschikking kan onvolledig zijn. Het blijft van belang goed te controleren of de gegevens op de beschikking juist zijn. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan kan een bezwaar ingediend worden. 

3. De toekomst

Vanaf het komende jaar komt het jeugd-LIV binnen de Wtl te vervallen. Ook wordt een wijziging aangaande de bovengrens van het LIV doorgevoerd, deze wordt van 125% omlaag gebracht naar 116%. Per 2025 komt het LIV in het geheel te vervallen.

4. Controle loont!

Tot vijf jaar na de uitgifte van de definitieve beschikking kan een nacontrole van de Belastingdienst plaatsvinden. Het is dus belangrijk om, ook met terugwerkende kracht, de beschikking goed te registreren. Zo voorkom je boetes achteraf.

Heb je hulp nodig?
OAZ kan jouw organisatie ondersteunen met de controle van de definitieve beschikking, zodat jij optimaal gebruik kan maken van de Wtl. Tijdens deze controle bekijken we de medewerkers op de beschikking, ook controleren we of alle onderbouwing juist is en of de bijbehorende bedragen kloppen. Wanneer er afwijkingen zijn, bepalen we samen of we hiervoor in bezwaar gaan. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met OAZ via info@oaz.nl of bel 088 5600 700.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.