Logo
  • Blog
  • 7 december 2022

Weigering aanzetten camera: terecht ontslag op staande voet?

Werknemer is in dienst van Chetu Inc. en werkt vanuit huis. Op 23 augustus 2022 ontvangt de werknemer een e-mail dat hij met onmiddellijke ingang dient deel te nemen aan een Virtual Classroom. Hiervoor dient hij de hele werkdag te zijn ingelogd, zijn scherm te delen en zijn camera aan te laten staan. Werknemer weigert dit, omdat hij dit beschouwt als een inbreuk op zijn privacy.

Hierop ontving werknemer dezelfde avond een e-mail van zijn werkgever dat hij op staande voet is ontslagen wegens werkweigering en ongehoorzaam of weerspannig gedrag.

Geen redelijke instructie

Het ontslag op staande voet is niet rechtsgeldig. De kantonrechter vindt dat in de ontslagbrief geen enkele uitleg is gegeven over het moment waarop de gedragingen voor de dringende redenen zich zouden hebben voorgedaan. Het blijkt ook niet dat werknemer op enig moment heeft geweigerd de opgedragen werkzaamheden te verrichten. Het aan laten van de camera van zijn computer was bovendien geen redelijke instructie waaraan werknemer diende te voldoen. Het door Chetu Inc. eisen de  camera aan te laten staan is in strijd met diens recht op respect voor zijn privéleven, zonder dat daarvoor een gerechtvaardigde grond bestaat.

Vindplaats: Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 september 2022, ECLI:NL:RBZWB:2022:5656

Wenk: cameragebruik op het werk is gangbaar. In allerlei vormen. Werknemers hebben dat tot op zekere hoogte te accepteren. Een en ander betekent niet dat het privéleven dan niet belangrijk meer is.

Bron: Nieuwsbrief Fraude opgelicht - Palthe Oberman Advocaten

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.