Logo
  • Nieuws
  • 21 april 2008
  • Arzu Kokeng
  • Bron: Redactie HRpraktijk.nl

Versoepeling Werkloosheidswet

De Werkloosheidswet is op 1 maart 2008 op een onderdeel versoepeld. Als u een werknemer uit een failliet bedrijf aan het werk helpt die nog van rechtswege een WW-faillissementsuitkering geniet, dan had u de verplichting UWV van gedetailleerde loongegevens te voorzien. Voor een aanvullende WW-faillissementsuitkering vraagt UWV nu alleen nog bij de werknemer eens in de vier weken naar het aantal gewerkte uren bij uw onderneming.

Beeld Versoepeling Werkloosheidswet

Een werknemer van wie de werkgever failliet gaat, heeft recht op maximaal 13 weken achterstallig loon en een betaalde opzegtermijn van maximaal zes weken. Kan de werkgever niet meer aan zijn betalingsverplichting voldoen, dan neemt UWV deze over. Stel dat u deze werknemer voor 25 uur per week in dienst neemt, terwijl hij bij zijn failliete werkgever 35 uur per week werkte, dan maakt deze werknemer aanspraak op 25/35 deel WW.

 

Tip

Als u uw bedrijf voor een faillissement kunt behoeden door uw werknemers tijdelijk minder werk aan te bieden, dan kunt u een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting (wtv). Er moet dan wel sprake zijn van bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld brand. U kunt over de niet-gewerkte uren van uw werknemers een aanvullende werkloosheidsuitkering aanvragen. Voor het personeel verandert er financieel niets, zij ontvangen gewoon hun loon. Zij blijven ook volledig bij u in dienst. Een vergunning voor werktijdverkorting wordt in principe verleend voor hooguit zes weken, maar kan maximaal viermaal worden verlengd. Er moet dan wel uitzicht zijn op herstel van de normale bedrijfsomstandigheden.

 

De voorwaarden voor een wtv zijn:

  • u kunt naar verwachting gedurende minimaal twee en maximaal 24 weken minstens 20 procent minder werk aanbieden aan uw personeel
  • de vermindering van de hoeveelheid werk is het gevolg van bijzondere omstandigheden zoals brand of overstroming. U krijgt geen vergunning als de gedaalde hoeveelheid werk het gevolg is van normale ondernemersrisico's zoals concurrentie of economische conjunctuur
  • u kunt werktijdverkorting aanvragen voor groepen of voor individuele werknemers.

 

U moet eerst een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Als die is verleend, kunt u een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.