Logo
  • Blog
  • 22 december 2022

Vaker te laat op het werk: wanneer ontslag (op staande voet)?

Te laat...dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar als je veelvuldig of structureel te laat op het werk verschijnt kan dit arbeidsrechtelijke gevolgen hebben, soms zelfs een ontslag op staande voet. Enkele uitspraken.

Dat laatste gebeurde in een procedure die leidde tot een uitspraak van het Hof die eind vorige maand werd gepubliceerd. Hier was niet zomaar sprake van 'wel eens te laat komen' want in de procedure kwam vast te staan dat werknemer maar liefst 243 van de 562 diensten te laat op het werk was verschenen en dan ook nog eens regelmatig veel te laat: van één uur tot ruim 3 uur te laat. Het Hof beoordeelde de frequentie en de omvang van het te laat komen als ernstig. Zo ernstig dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigde. ECLI:NL:GHARL:2022:9413

Kende consequenties

Begin dit jaar liet de kantonrechter Alkmaar een ontslag op staande voet gegeven aan een monteur die in een periode van 6 maanden meer dan 10x een half uur tot een uur (met een uitschieter van 2,5 uur) te laat kwam ook in stand. Daarbij speelde een rol dat werknemer een schriftelijke waarschuwing had gehad en de consequenties van herhaling dus kende. ECLI:NL:RBNHO:2022:338

Slaapcoach

Een tramconducteur bij GVB Amsterdam versliep zich toen ze vroege dienst had. Ondanks een officiële waarschuwing kwam ze ook daarna nog enkele keren te laat. GVB bood haar een slaapcoach aan en kreeg een laatste waarschuwing. Twee maanden later versliep ze zich wederom een paar keer. Ze werd geschorst en GVB diende een ontbindingsverzoek in. Dat werd toegewezen. Omdat volgens de rechter geen sprake was van ernstige verwijtbaarheid kreeg ze nog wel de transitievergoeding mee. ECLI:NL:RBAMS:2018:3573

Fraude

Een winkelmanager die verantwoordelijk was voor het openen en sluiten van de winkel kwam in 9 maanden tijd 18 keer 1 tot 2 uur te laat. Daar kwam bij dat hij desondanks de openingstijd van de winkeltijd als begintijd registreerde en dus ook nog eens fraudeerde. Ook hier hield het gegeven ontslag op staande voet stand. ECLI:NL:RBROT:2019:6020

Personeelsdossier

Bij te laat komen grijp je als werkgever natuurlijk niet meteen naar het zwaarste middel van (op staande voet) ontslag. Het is belangrijk om als werkgever eerst een aantal stappen te doorlopen. Zo is het goed om, wanneer een werknemer te laat komt, hier eerst het gesprek over aan te gaan. En als het vaker voor blijft komen dit ook vast te leggen in het personeelsdossier. Vraag de werknemer ook naar de aanleiding. Want misschien speelt er wel iets in de privésfeer, is sprake van ziekte of een burn-out? Heb daar oog voor. Als dat allemaal niet het geval is en werknemer blijft te laat komen geef dan een officiële waarschuwing en beschrijf hierin ook de consequenties (bijvoorbeeld ontslag) als herhaling intreedt. En win, mocht je op enig moment toch een ontslag overwegen, altijd eerst juridisch advies in!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.