Logo
  • Nieuws
  • 23 juni 2008
  • Arzu Kokeng

OR mag meepraten met aandeelhouders

De media staan er bol van: boze werknemers die klagen dat aandeelhouders alleen op winst uit zijn. Vooral bij overnames vinden werknemers dat zij de dupe zijn van het winstbejag van aandeelhouders. Daarom heeft het kabinet de Sociaal Economische Raad (SER) gevraagd te bekijken of de medezeggenschap van werknemers bij (beurs)vennootschappen nog wel voldoende beschermd is.

Beeld OR mag meepraten met aandeelhouders

De SER vindt dat de belangen van Nederlandse werknemers voldoende gewaarborgd zijn. Wel moeten werknemers een wettelijk spreekrecht krijgen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

 

Behalve het invoeren van wettelijk spreekrecht van de Ondernemingsraad (OR) bij de aandeelhoudersvergadering, is een fundamentele herziening van regelingen om werknemers te beschermen niet nodig. Dat stelt de SER in het advies ’Evenwichtig Ondernemingsbestuur’. De ministerraad is het daar mee eens en neemt het advies van de SER over. De minister van Justitie zal nu het spreekrecht van de OR verwerken in het wetsvoorstel Spreekrecht ondernemingsraden nv’s over bezoldiging.

 

Let op

Werknemers in bedrijven die internationaal binnen Europa opereren, moeten nog even op inspraak wachten. Het kabinet wacht namelijk het voorstel van de Europese Commissie af om de richtlijn voor Europese ondernemingsraden te wijzigen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.