Logo
  • Blog
  • 6 november 2014

Opname stamrecht met 20% korting kan dit jaar

Per 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen. Een (ex-)werknemer kan er dan niet meer voor kiezen om zijn ontslaguitkering te krijgen in de vorm van een voor de loonheffingen vrijgesteld stamrecht (aanspraak op periodieke uitkeringen). De ontslaguitkering kan vanaf 2014 alleen nog genoten worden in de vorm van een belaste uitkering.

Voor de volgende stamrechten geldt overgangsrecht:

  • stamrechten, die al op 31 december 2013 bestonden;
  • stamrechten, waarbij het ontslag plaatsvindt in 2014 en voldaan wordt aan de voorwaarden van het overgangsrecht.

Voor deze stamrechten blijven de regels gelden, zoals deze op 31 december 2013 waren.
Alle stamrechten mogen ook in een keer worden opgenomen. De ex-werknemer hoeft dan geen revisierente te betalen. Hij is wel de loonheffing verschuldigd, evenals (eventueel) de premie ZVW.

De kortingsregeling

Om uitbetaling van het stamrecht te stimuleren, geldt in 2014 een bijzondere regeling.
Als de (ex-)werknemer in 2014 de volledige waarde in het economische verkeer van het stamrecht in een keer laat uitbetalen, is 80% van dit bedrag belast.


Let op: Deze regeling geldt alleen voor stamrechten, waarvan de werkgever de ontslaguitkering vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt naar de professionele verzekeraar, de stamrecht-bv of de uitvoerder van het bankspaarproduct. Houdt de werkgever het stamrecht in eigen beheer, dan moet hij zich voor 15 november 2013 verplicht hebben als verzekeraar te zullen optreden.

Aandachtspunten

  1. Afkoop van het stamrecht met de kortingsregeling betekent effectief dat het loonheffing tarief in feite 20% lager is. Dit betekent bijvoorbeeld dat het hoogste tarief van 52% in feite 41,6% is;
  2. Het netto bedrag vormt na afkoop zgn. box 3 vermogen. De werknemer is daarover jaarlijks effectief 1,2% belasting verschuldigd (voorzover zijn vermogen meer is dan het voor deze box vrijgestelde vermogen;
  3. Het kan een overweging zijn om het netto bedrag aan te wenden voor de aflossing van de hypotheek;
  4. Een andere overweging kan zijn om het netto bedrag aan te wenden als een koopsom voor een lijfrente om t.z.t. in een mogelijk pensioengat te voorzien. Op die wijze kan mogelijk gebruik gemaakt worden van de fiscale faciliteit om lijfrente premies t.l.v. het box 1 inkomen in aftrek te brengen.
  5. In ALLE gevallen zal voor afkoop de afweging gemaakt moeten worden of afkoop aantrekkelijk is. Dit is in het algemeen een persoonlijke kwestie, mede afhankelijk van de eigen financiële omstandigheden en mogelijkheden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.