Logo
  • Blog
  • 17 oktober 2013

Niet naleven veiligheidsvoorschriften reden ontslag op staande voet

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft zich op 2 juli 2013 uitgesproken over het ontslag op staande voet van een werknemer die in strijd met de veiligheidsvoorschriften tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden geen veiligheidshelm droeg. In eerste instantie gaf de kantonrechter de werknemer gelijk, maar het Gerechtshof had een andere kijk op de zaak.

De werknemer was sinds 2003 in dienst bij de werkgever als (storings)monteur. Hij was daarom vaak werkzaam in een industriële omgeving. Op grond van het binnen het bedrijf geldende veiligheidsbeleid was hij verplicht om tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden een veiligheidshelm en –vest te dragen. Op 10 november 2012 nam de werknemer deze veiligheidsvoorschriften echter niet in acht, waarna de werkgever hem op staande voet ontsloeg. Op 21 september 2012 was de werknemer al eens twee dagen geschorst én schriftelijk gewaarschuwd in verband met het overtreden van de veiligheidsvoorschriften. In die waarschuwing had de werkgever tevens aangegeven dat een volgende overtreding zou leiden tot onmiddellijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Volgens de kantonrechter was dit echter onvoldoende reden voor een ontslag op staande voet.

Hoger beroep

De werkgever was het daar niet mee eens en ging in hoger beroep. Volgens het Hof heeft de werkgever vanwege de aard van de werkzaamheden een zwaarwegend belang bij strikte handhaving van haar veiligheidsbeleid. De werkgever heeft de veiligheidsvoorschriften met grote regelmaat bij haar werknemers onder de aandacht gebracht, onder andere door het opnemen van een aantal voorschriften in het arbeidsvoorwaardenreglement, het laten ondertekenen van een memorandum met veiligheidsinstructies bij indiensttreding en het organiseren van meetings waar 8 tot 12 maal per jaar aandacht werd besteed aan het veiligheidsbeleid. Naar het oordeel van het Hof mocht van deze ervaren werknemer dan ook worden verwacht dat hij, mede gezien de eerdere waarschuwing en schorsing, de veiligheidsvoorschriften in acht zou nemen. Volgens het Hof was de werknemer voldoende op de hoogte van het strikte handhavingsbeleid en de eventuele maatregelen die konden volgen bij overtreding. Dat leidt het Hof ook af van het feit dat de werknemer in september 2012 verwondingen had opgelopen tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden, maar heeft geprobeerd te maskeren dat die verwondingen het gevolg waren van het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften.

Geldige reden ontslag op staande voet

Volgens het Hof is het ontslag op staande voet dan ook rechtsgeldig. Een goede communicatie en strikte handhaving van de veiligheidsvoorschriften kan een ontslag op staande voet dus rechtvaardigen, wanneer een werknemer de voorschriften meer dan eenmaal overtreedt. Uiteraard dient dan ook aan de andere voorwaarden van een ontslag op staande voet te zijn voldaan, zo dient het ontslag bijvoorbeeld onverwijld te worden gegeven.

Lees hier de volledige uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.