Logo
 • Blog
 • 14 maart 2022

Checklist beëindigingsovereenkomst

Zeer regelmatig worden, in plaats van het bewandelen van de UWV- of ontbindingsroute, arbeidsovereenkomsten met wederzijds goedvinden beëindigd. Wat neem je, naast de 'formele bepalingen', zoals geheimhouding, de bedenktermijn en finale kwijting, nu allemaal op in zo’n beëindigingsovereenkomst?

Een (niet limitatief) lijstje:

 • de einddatum (rekening houdend met de voor de werkgever geldende opzegtermijn); 
 • de laatste werkdag (die kan eerder liggen dan de einddatum) en een eventuele vrijstelling van werk al dan niet in combinatie met het laten opnemen/opgenomen geacht beschouwen van vakantie- en ATV-dagen;
 • de transitievergoeding (meer, minder of niks mag ook); 
 • een outplacement- of opleidingsvergoeding;
 • de eindafrekening (belangrijk om alle emolumenten apart te benoemen en goed af te spreken of en zo ja, hoeveel vakantiedagen nog worden uitbetaald of dat ze opgenomen worden -geacht-); 
 • opheffing of matiging van een concurrentiebeding of omzetting ervan naar een relatiebeding; 
 • het verstrekken van een (positief) getuigschrift en referenties; 
 • inleveren van bedrijfseigendommen en moment waarop (of dat bijv. de telefoon, het nummer en/of de laptop mag worden behouden) en teruggave persoonlijke eigendommen; 
 • tot wanneer en onder welke voorwaarden werknemer de lease- of bedrijfsauto mag blijven rijden; 
 • vervallen of terugbetalen van studiekosten; 

Tip aan werkgevers: maak altijd een eigen checklist! 

Tip aan werknemers: onderhandel bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst niet alleen over de vergoeding maar ook over bijvoorbeeld het concurrentiebeding. 

Tip aan werkgevers én werknemers: laat je bij het opstellen van en onderhandelen over de beëindigingsovereenkomst goed juridisch begeleiden. 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.