Logo
  • Opinie
  • 28 november 2014

Afspiegeling per gemeente in de zorgsector

Het Ontslagbesluit is voor werkgevers in de zorgsector sinds afgelopen dinsdag 11 november 2014 gewijzigd. Aan het Ontslagbesluit is een nieuwe bijlage toegevoegd met betrekking tot ontslagen in de zorg. De wijziging heeft betrekking op werknemers die werkzaam zijn in de thuiszorg, de kraamzorg, de jeugdgezondheidszorg, met een verpleeg- of verzorgingshuis, of in de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg.

De bedoeling van de wijziging is om onredelijke uitkomsten van de toepassing van het afspiegelingsbeginsel te verminderen. De huidige toepassing van het afspiegelingsbeginsel kan er immers toe leiden dat zorgcliënten steeds andere zorgverleners aan het bed hebben en dat werknemers in een bepaalde gemeente dienen af te vloeien terwijl daar het werk niet vervalt en werknemers die in een gemeente werken waar het werk wel vervalt mogen aanblijven.

Gemeente

In de nieuwe bijlage wordt bepaald dat voor de ontslagvolgorde van werknemers in de zorgsector niet wordt uitgegaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever, maar van de gemeente waarbinnen de werkzaamheden komen te vervallen. Als een werknemer binnen meerdere gemeenten werkzaamheden uitvoert of heeft uitgevoerd, dan wordt voor de toepassing van het afspiegelingsbeginsel uitgegaan van de gemeente waar de werknemer het meest werkzaam is of is geweest in het jaar voorafgaand aan het indienen van een ontslagaanvraag. Er wordt alsnog uitgegaan van de bedrijfsvestiging van de werkgever indien (1) de betreffende werkgever beschikt over meerdere bedrijfsvestigingen binnen één gemeente en (2) indien een werkgever in de gehandicaptenzorg of de jeugdzorg aannemelijk maakt dat vanwege de wijze waarop de werkzaamheden zijn georganiseerd, uitgegaan moet worden van de bedrijfsvestiging.

Toepassing afspiegelingsbeginsel

De nieuwe toepassing van het afspiegelingsbeginsel binnen de zorgsector heeft alleen betrekking op ontslagaanvragen die na 11 november 2014 worden ingediend. Voor eerdere verzoeken blijft het oude Ontslagbesluit van toepassing.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.