Logo
  • Nieuws
  • 14 november 2013
  • Lianne Bouman

Twee maanden respijt gratis berekening dagloon

 Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gaat eigenrisicodragers (ERDs) van de Ziektewet (ZW) twee maanden langer kosteloos ondersteunen bij het berekenen van het dagloon. ERDs moeten sinds 1 juni 2013 zelf berekenen wat zij aan flexwerkers moeten betalen, als zij ziek worden.

Beeld Twee maanden respijt gratis berekening dagloon

Sinds de invoering van het nieuwe Dagloonbesluit werknemersverzekeringen op 1 juni dit jaar moet de nieuwe rekenmethode toegepast worden. Aanvankelijk zou UWV hierbij tot 1 november 2013 op verzoek van werkgevers gratis berekeningen maken. Van deze gratis hulp kan nu tot 1 januari 2014 gebruik worden gemaakt.

Door het gewijzigde dagloonbesluit worden het dagloon van  de werkloosheidsuitkering, de Ziektewetuitkering en de WIA-uitkering vastgesteld aan de hand van de gegevens van de polisadministratie. Voordeel hiervan is dat het opvragen van extra gegevens bij de laatste werkgevers in principe niet meer nodig zal zijn. Dit levert voor zowel UWV als werkgevers een aanzienlijke administratieve lastenvermindering op.

Verlengde tijdelijke maatregel

Bedrijven, die eigenrisicodrager zijn, hebben niet veel tijd gehad om zich hierop voor te bereiden. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt de betrokken werkgevers tegemoet met deze verlengde, tijdelijke maatregel.

Tip

U kunt de gratis dagloonberekening die u aan uw zieke (ex-)werknemer moet betalen, hier aanvragen. Wilt u toch zelf de berekening maken, dan kunt u tot 1 januari 2014 bij UWV de gegevens gratis opvragen. Overigens geldt de kosteloze aanvraag alleen voor daglonen, waarvoor de nieuwe regels gelden.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.