Logo
  • Nieuws
  • 6 juni 2013
  • Lianne Bouman

Toekenningsbeslissing UWV: check zorgvuldig

Eind vorig jaar is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) door de Eerste Kamer aangenomen. De wet, beter bekend als de modernisering van de Ziektewet, wordt gefaseerd ingevoerd in 2013, 2014 en 2016. De premie 2014 wordt gebaseerd op de uitkeringslasten in 2012.

Beeld Toekenningsbeslissing UWV: check zorgvuldig

Vanaf 1 januari 2014 wordt de premie Ziektewet (ZW-premie) ook afhankelijk van het aantal tijdelijke krachten die vanuit uw onderneming instromen in de Ziektewet. Vooral werkgevers met veel tijdelijke werknemers in dienst, gaan daardoor mogelijk een hogere ZW-premie betalen.

Toekenningsbeslissing


Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) gaat werkgevers, die nog geen Eigenrisicodrager (ERD) zijn voor de WGA (gedeeltelijk arbeidsongeschikt of volledig arbeidsongeschikt maar niet duurzaam) zijn, informeren over de premiedifferentiatie. Zij ontvangen een brief met daarbij een overzicht Ziektewet-uitkeringen 2012. Naar aanleiding van dit overzicht kunnen werkgevers de beslissingen opvragen bij UWV.

De gevolgen van de invoering van de BeZaVa voor werkgevers zijn aanzienlijk. Ter financiering van de kosten van verzuim en arbeidsongeschiktheid wordt jaarlijks een sectorpremie betaald. Hierdoor worden alle Ziektewet en WGA-lasten voor de groep vangnetters omgeslagen over alle werkgevers binnen de betreffende sector. Omdat bij evaluatie van de Ziektetwet en de WIA is gebleken dat werkgevers beter dan UWV in staat zijn zieke en arbeidsongeschikte werknemers (de vangnetters) weer aan het werk te helpen, zijn er in de nieuwe wetgeving meer financiële prikkels voor werkgevers ingebouwd.

Tip
 

Iedere werkgever, die nog geen eigenrisicodrager is, wordt aangeraden de toekenningsbeslissing Ziektewet te controleren. U kunt hier bekijken hoe de toekenningsbeslissing Ziektewet er ongeveer uit ziet.

Tip

Controleer hier uw toekenningsgbeslissing van UWV.

Nota bene

Per 1 juni  2013 gaat het nieuwe dagloonbesluit in. Het dagloonbesluit is het maximale loon per dag waarmee de hoogte van een uitkering wordt bepaald. Waar voorheen de berekening werd gemaakt op basis van het gemiddelde loon van alle dienstbetrekkingen in het afgelopen jaar, wordt dat vanaf 1 juni alleen gedaan op basis van loongegevens van de laatste werkgever. Omdat de wijze waarop de berekening gemaakt moet worden lang onduidelijk bleef, konden eigenrisicodragers zich niet voorbereiden op het nieuwe dagloonbesluit. Werkgevers die eigen riscio dragen voor de Ziektewetuitkering krijgen nu de tijdelijke mogelijkheid om voor maximaal drie maanden de berekening kosteloos over te laten aan UWV. Zo hebben zij meer tijd om zich voor te bereiden op de nieuwe berekeningswijze van de Ziektewetuitkering.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.