Logo
  • Nieuws
  • 7 januari 2014
  • Jolanda Kuis DeLingeGroep

Gevolgen Wet Bezava

De Wet Bezava (voluit: Beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid vangnetters) is per 1 januari 2014 in werking getreden. Wat zijn de gevolgen?

Beeld Gevolgen Wet Bezava

Werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan worden nu ook toegerekend aan de voormalig werkgever. Dit heeft tot gevolg dat naast de gedifferentieerde premie voor WGA Vast nu ook een gedifferentieerde premie voor Ziektewet (maximaal 2 jaar) en WGA-Flex (maximaal 10 jaar) in rekening wordt gebracht bij de werkgever.


Voorbeeld uit de praktijk

Een medewerker gaat op 4 januari 2010 ziek uit dienst en ontvangt een Ziektewet uitkering. Aansluitend wordt hij beoordeeld voor de WIA en krijgt recht op een WGA uitkering. Omdat die WGA uitkering in 2012 wordt uitgekeerd, wordt de ex-werkgever in 2014 extra belast met een verhoogde gedifferentieerde WGA premie. Het UWV berekent de premie met terugwerkende kracht.

Zo kan het gebeuren dat u 12 jaar lang een verhoogde premie betaalt voor een werknemer die al lang niet meer in dienst is.

Voor de ex-werknemer zijn de beoordelingscriteria voor de Ziektewet ook behoorlijk aangescherpt. Vanaf de 13e maand wordt hij niet langer beoordeeld op inzetbaarheid voor het werk dat hij deed op het moment dat hij ziek werd maar op zijn inzetbaarheid voor gangbare arbeid.


Wat nu?

Doelgericht verzuimmanagement wordt nog belangrijker dan het al was. Om uw risico’s en die van uw (bijna) ex-werknemer te beperken, is werkhervatting in welke vorm dan ook het beste medicijn.
Daarom is het verstandig te kijken wat u in uw beleid kunt veranderen om minder risico te lopen. Daarbij kunt u zich afvragen of u zelf de re-integratie van ex-werknemers ter hand wilt nemen, of u dat liever aan het UWV overlaat.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.