Logo
  • Nieuws
  • 1 september 2014
  • Lianne Bouman

Eerlijker speelveld met afschaffing driejaarstermijn WGA en Ziektewet

Het stelsel rondom de Ziektewet en WGA kan per 1 januari 2016 eerlijker en eenvoudiger voor werkgevers. Dat stelt verzekeringsmakelaar en risico-adviseur AON in een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Beeld Eerlijker speelveld met afschaffing driejaarstermijn WGA en Ziektewet

Als gevolg van de Modernisering Ziektewet (Wet BeZaVa) kunnen werkgevers vanaf 1 januari 2016 ook voor de WGA-lasten van (ex-)werknemers eigenrisicodrager worden. Alle werkgevers die na 1 januari 2016 eigenrisicodrager voor de WGA willen blijven of  willen worden moeten uiterlijk 1 oktober 2015 een nieuwe garantieverklaring overleggen aan de Belastingdienst.

Afschaffen driejaarstermijn

Een werkgever die terugkeert naar UWV zit vast aan een driejaarstermijn. Andersom geldt er geen termijn. Voor een eerlijker speelveld moet volgens AON dat termijn voor de WGA en de Ziektewet worden afgeschaft.

Vrije keuze WGA

Er zijn twee manieren om het eigenrisicodragerschap voor de WGA te beëindigen.

  • Een werkgever die het eigenrisicodragerschap zelf bij de Belastingdienst intrekt, krijgt gedurende drie jaar na deze beëindiging geen toestemming om weer eigenrisicodrager te worden.
  • Het is echter ook mogelijk het eigenrisicodragerschap te beëindigen door de verzekeraar de garantieverklaring te laten intrekken. In dit geval geldt de driejaarstermijn niet. In theorie kan deze werkgever dus het volgende moment, bijvoorbeeld een half jaar later, weer eigenrisicodrager voor de WGA worden.

Ongelijkheid rechttrekken

Om deze ongelijkheid recht te trekken, pleit AON ervoor dat het keuzemoment van 1 januari 2016 een moment wordt waarop alle Nederlandse werkgevers de mogelijkheid hebben te kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Ook wanneer in de drie jaar voorafgaand aan 1 januari 2016 het eigenrisicodragerschap door de werkgever zelf is beëindigd.

Vrije keuze Ziektewet

AON vindt dat hetzelfde zou moeten gelden voor de Ziektewet. Werkgevers doen er goed aan de Ziektewet en de WGA gezamenlijk op te pakken. Doen zij dat niet, dan ontstaan er vanaf 1 januari 2016 situaties waarin iemand ziek uit dienst gaat en door UWV gere-integreerd zou moeten worden. Maar na twee jaar ziekte komen medewerkers in de WGA terecht, waardoor de ex-werkgever verantwoordelijk wordt voor de re-integratie als hij eigenrisicodrager is voor de WGA.

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.