Logo
  • Nieuws
  • 15 juli 2014
  • Willem Dercksen

Crisis remt werkhervatting door langdurig zieken

Door de economische crisis gaan relatief minder langdurig zieken weer aan het werk. Dit effect is het sterkst bij de vangnetters. Relatief meer langdurig zieken vragen een WIA-uitkering aan. De kans op een WIA-uitkering is echter niet toegenomen. Het UWV vervult de poortwachtersfunctie net zo als voor de crisis. Dit blijkt uit het UWV Kennisverslag 2014-2.

Beeld Crisis remt werkhervatting door langdurig zieken

De economische crisis maakt werkhervatting door langdurig zieken (mensen die minimaal 9 maanden ziek zijn) moeilijker. Dit effect is het sterkst bij de vangnetters, maar ook de andere werknemers hervatten minder vaak het werk. Vangnetters ervaren in de eerste 10 ziektemaanden ook minder hulp bij hun terugkeer naar werk. Het komt in 2012 bij meer langdurig zieken tot een WIA-aanvraag dan in het vergelijkingsjaar 2007.

Vaker dan in 2007 wijst het UWV echter een WIA-aanvraag af. De kans dat een langdurig zieke in de WIA terechtkomt, is hierdoor nauwelijks toegenomen, ondanks de verminderde mogelijkheden voor terugkeer naar werk. Zowel in 2007 als in 2012 geeft rond de 80 procent van de langdurig zieke werknemers aan dat ze begeleiding bij terugkeer naar werk kregen. Als begeleidende instantie noemen ze vaak de werkgever en de arbodienst. Een aanbod om therapeutisch te werken is de meest voorkomende vorm van begeleiding.

 

Tevredenheid over de begeleiding

In 2012 vindt het overgrote deel van zowel de werknemers als de vangnetters dat de werkgever respectievelijk het UWV voldoende heeft gedaan om hen aan het werk te helpen. De langdurig zieken die geen begeleiding kregen bij terugkeer naar werk lijken daarmee van mening dat – gezien de eigen gezondheidsbeperkingen en de praktische (on)mogelijkheden om passend werk te creëren of te verwerven – dergelijke begeleiding ook niet te verwachten is.

Webinar: Juridische valkuilen rond het 'tweede spoor'

Is een werknemer langdurig niet in staat om zijn eigen werk wegens ziekte uit te voeren en is terugkeer bij de eigen werkgever niet meer mogelijk, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende optie. Dit heet re-integratie tweede spoor. Dit spoor heeft wel allerlei juridische voetangels en klemmen. Mr. drs. Mark Diebels praat u tijdens dit webinar helemaal bij over dit onderwerp. Meer informatie

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.