Logo
 • Nieuws
 • 14 oktober 2021

Hogere loonafspraken in cao’s

De in september gemaakte loonafspraken zijn met een gemiddelde van 2,4 procent de hoogste sinds de corona-pandemie en -maatregelen een rol spelen in het arbeidsvoorwaarden¬overleg. Het aantal nieuw afgesproken cao’s was in de afgelopen maand 17, een normaal aantal.

Beeld Hogere loonafspraken in cao’s

Dat meldt AWVN in haar cao-maandbericht. Het totale aantal in 2021 afgesloten cao’s ligt met 232 iets boven dat van andere jaren. Het jaargemiddelde van de loonafspraken staat vooralsnog op 1,9 procent.

Achter het jaargemiddelde schuilt wel een grote variatie aan afspraken. De meest gemaakte loonstijging in 2021 is 2,0 procent. Die komt 34 keer voor. Er werd 28 keer 2,5 procent afgesproken en eveneens 28 keer 0 procent.

AWVN voorziet dat de komende maanden de opwaartse druk op de loonafspraken zal aanhouden. De verklaring daarvoor is een mengsel van wegebben van de coronapandemie, stijgende inflatie en toenemende krapte op delen van de arbeidsmarkt.

Kerncijfers

 • Loonafspraken september gemiddeld 2,4 procent
 • Loonafspraken 2020 gemiddeld 2,3 procent
 • Loonafspraken 2021 gemiddeld 1,9 procent
 • Hoogste maandgemiddelde afgelopen jaren: 3,1 procent in december 2019
 • Laagste maandgemiddelde afgelopen jaren: 1,7 procent in november 2020
 • Aantal nieuwe cao-akkoorden in september 2021: 17
 • Gemiddeld aantal nieuwe cao-akkoorden in maand september: 20
 • Aantal aflopende cao’s in 2021: 439 voor 4,3 miljoen werknemers
 • Aantal vernieuwde cao’s die in 2021 ingaan: 231 voor 2,7 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2021): 201 voor 1,5 miljoen werknemers
 • Aantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2020: 70 cao’s (400.000 werknemers)

Analyse: Grote verschillen tussen sectoren

De in september gemaakte loonafspraken zijn in lijn met het totale beeld van de afspraken van 2021. Dat kenmerkt zich door grote verschillen tussen de verschillende economische sectoren. Daarbij worden de hoogste loonafspraken gemaakt in sectoren waar de vooruitzichten het gunstigst zijn en waar het ook tijdens de coronacrisis relatief goed ging. Dit zijn bijvoorbeeld industriële sectoren en de groothandel. Daartegenover staan sectoren die het bedrijfseconomisch erg moeilijk hebben, zoals de horeca en de cultuursector, inclusief de evenementensector.

Voor de loonstijging per sector zie Cao Seizoen in beeld.

Akkoord onder de loep: onderhandelingsresultaat CAO Groothandel Bloemen en Planten

 • Looptijd: 1-7-2021 tot 1-17-2023 (24 mnd.) d.d. 22-9-2021
 • Loonafspraken: 12-maands = 2 procent (2 procent per 1 maart 2022 en 2 procent per 1 maart 2023). De minimum- en de maximumschaal worden per 1 maart 2022 met 1 procent verhoogd.
 • Duurzame inzetbaarheid: Per 1-1-2022 wordt de bestaande zogenaamde 80-90-100 regeling met 1 jaar vervroegd van AOW-6 jaar naar AOW-7 jaar. De werknemer heeft recht op deelname aan deze regeling mits deelname strekt tot het behoud van zijn duurzame inzetbaarheid in het bedrijf.
 • Verlofsparen: De werknemer kan vanaf 45 jaar bovenwettelijke vakantiedagen sparen, mits wettelijke dagen worden opgenomen.

Het cao-seizoen in één oogopslag

Aantal afgesloten akkoorden en gemiddelde afgesproken cao-loonstijging per afsluitmaand (exclusief incidentele loonsverhogingen).

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.