Logo
 • Nieuws
 • 18 juni 2008
 • HRpraktijk

De zegeningen van payrolling

Payrolling is een vorm van uitbesteden die de laatste jaren aan populariteit wint. Maar wat is het nu eigenlijk precies? En is het werkelijk zo zaligmakend?

Beeld De zegeningen van payrolling

Bij payrolling brengt een bedrijf zijn personeelsleden onder bij een organisatie die alle bijbehorende administratieve rompslomp overneemt. Hierdoor kan het bedrijf zich met volle toewijding op zijn kerntaken storten. Bij het alleen uitbesteden van de salarisadministratie blijft de werkgever volledig verantwoordelijk voor alle plichten en rechten met betrekking tot zijn werknemers. Bij payrolling echter heeft het bedrijf zijn personeel, met alle administratieve lusten en lasten, ondergebracht bij een ander bedrijf.

 

Het payrollingbedrijf is daardoor in juridische zin de werkgever van dat personeel. Werknemers die ziek worden of in de WAO belanden komen dus voor rekening en risico van het payrollingbedrijf. Ook het opstellen van arbeidsovereenkomsten, ontslagprocedures, salarisadministratie, afdrachten, pensioenopbouw, eerstedagsmeldingen, verzuimverzekeringen, liggen niet langer op het bord van de oorspronkelijke werkgever.

 

De voordelen

 • Tijdsbesparing; administratieve rompslomp ligt op het bureau van de payroller.
 • Verlaging personeelskosten; vaak betaalt u minder dan wanneer u alles in eigen beheer blijft doen.
 • U betaalt het personeel per persoon, per gewerkt uur (brutoloon x factor + een eventuele toeslag). Ziekte en ander verzuim zijn voor rekening en risico van de payroller. Tip: vraag altijd om een uitgesplitste offerte waarin duidelijk is welke tarieven er worden gehanteerd voor studenten en scholieren, voor oproepkrachten, medewerkers voor bepaalde tijd, en medewerkers voor onbepaalde tijd (én zijn in dit tarief ook zaken zoals vakantiedagen en pensioenopbouw verwerkt?).
 • Flexibiliteit; wanneer u niet langer wil samenwerken met bepaalde medewerkers dan is het aan de payroller om daarvoor een oplossing te vinden.
 • Wegvallen van bepaalde werkgeversrisico’s:
  • de verplichting naar UWV en fiscus
  • ziekterisico – 2 jaar doorbetaling inclusief kosten Wet verbetering poortwachter
  • ontslagrisico – geen opzegtermijn, geen ontslagvergunning, onmiddellijke opzegging mogelijk
  • leeglooprisico – geen garantie-uren, geen bepaalde tijd contract
  • risico van een (te) korte proeftijd

 

De nadelen

 • Payrolling is betrekkelijk nieuw, waardoor er nog onvoldoende wetgeving is om misstanden te voorkomen.
 • Groot aanbod van startende payrollingbedrijven, waardoor het profiel ten aanzien van veiligheid en risico’s niet eenduidig is.
 • Goede payroller geeft een officieel erkend waarborg (NEN4400-1 norm) en wordt periodiek gecontroleerd. Aanbieders zijn echter niet verplicht te handelen volgens de richtlijnen van VPO en de Stichting Financiële Toetsing.
 • U blijft verantwoordelijk wanneer de payroller verzuimt belastingen en sociale verzekeringspremies af te dragen (Wet ketenaansprakelijkheid). Bij faillissement van het payrollbureau moet u alsnog de premies en belastingen afdragen aan de Belastingsdienst en het UWV, ook al zijn die al eerder aan het payrollbureau betaald.
 • Diffuse arbeidsrelatie: payrolling kan inhoudelijk neerkomen op een arbeidsovereenkomst, een uitzendovereenkomst of iets anders.

 

Wat betekent het voor de medewerker?

Medewerkers krijgen een uitzendovereenkomst op basis van de cao voor uitzendkrachten NBBU. De kenmerken daarvan zijn:

 • vergelijkbaar met 0-uren contract
 • mogelijkheid voor uitzendovereenkomst van minimaal 2,5 jaar
 • overige voordelen in werkgeversrisico’s
 • medewerker heeft recht op uitkering bij einde dienstverband

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.