Logo
  • Nieuws
  • 23 september 2013
  • Mariel Hovemann
  • Bron: J4B

Concept Subsidieregeling Praktijkleren ingediend

De Afdrachtvermindering Onderwijs wordt per 1 januari 2014 vervangen door de Subsidieregeling Praktijkleren. Het concept daarvan is op 16 september 2013 naar de Tweede Kamer gestuurd. Er komt geen overgangsregeling heeft minister Jet Bussemaker laten weten.

Beeld Concept Subsidieregeling Praktijkleren ingediend

Het doel van de Subsidieregeling praktijkleren is het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. De regeling vervangt met ingang van 1 januari 2014 de Afdrachtvermindering onderwijs (WVAOW).

In aanmerking voor subsidie komen bedrijven of organisaties die een praktijkleerplaats of werkleerplaats verzorgen. Deze werkgevers komen voor de begeleiding van de volgende groepen voor subsidie in aanmerking:

  • deelnemers aan een mbo-opleiding die de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) betreft;
  • studenten die een hbo-opleiding volgen in de techniek (inclusief landbouw en natuurlijke omgeving), bestaande uit een combinatie van leren en werken. De werkcomponent moet onderdeel uitmaken van de opleiding. Dat geldt zowel voor duaal- als deeltijd-hbo;
  • promovendi die tijdelijk zijn aangesteld of een arbeidsovereenkomst hebben bij een universiteit of een instituut van de KNAW of NWO: over hun loonkosten moeten afspraken zijn gemaakt met een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO;
  • werknemers van een privaatrechtelijke rechtspersoon of TNO die promotieonderzoek doen of een opleiding tot technologisch ontwerper volgen. Deze werknemers doen promotieonderzoek of volgen de opleiding op grondslag van een overeenkomst tussen die organisatie en een universiteit, die de werknemer begeleidt. Ook voor technologisch ontwerpers in opleiding die bij het tweede deel van hun reguliere opleiding hun ontwerpopdracht bij een privaatrechtelijke rechtspersoon doen, kan subsidie worden verstrekt.

Begeleidingskosten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een werkgever voor de begeleiding van een deelnemer of student of een tegemoetkoming in de loonkosten of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Die begeleidingskosten kunnen onder andere bestaan uit materiaalkosten, kosten van in te zetten werknemers van het bedrijf voor de begeleiding van de deelnemer of student of kosten verbonden aan de inschakeling van intermediaire partijen om te kunnen beschikken over een deelnemer of student.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor de desbetreffende categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijkleerplaatsen of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie voor die categorie, met een maximum van € 2700 per gerealiseerde praktijkleerplaats of gerealiseerde werkleerplaats.

Aanvragen indienen

Aanvragen kunnen jaarlijks tot en met 15 september (17.00 uur) na het studiejaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd, met een aanvraagformulier worden ingediend bij Agentschap NL http://www.agentschapnl.nl/. De aanvragen moeten elektronisch worden ingediend via de website van het agentschap. Subsidie wordt op volgorde van binnenkomst verstrekt.

VMBO

De doelgroepen voor de nieuwe regeling worden niet uitgebreid. De nieuwe subsidieregeling geldt dus niet voor vmbo’ers die een leerwerktraject doen. Minister Jet Bussemaker heeft wel aangegeven dat ze de vmbo’ers die problemen ondervinden bij het volgen van het praktijkdeel compenseert.

Overgangsregeling

Er komt geen overgangsregeling voor werkgevers met werknemers die al zijn begonnen met een studie en op dit moment Afdrachtvermindering Onderwijs toepassen. Heeft u vóór 1 augustus 2013 een BBL-praktijkovereenkomst gesloten dan geldt de onlangs ingevoerde urennorm van 200 begeleide onderwijsuren en 610 klokuren beroepspraktijkvorming niet. Verder komen werknemers die deelcertificaten halen niet voor subsidie in aanmerking.

Kamerbrief Subsidieregeling Praktijkleren

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.