Logo
  • Blog
  • 11 mei 2016

Beloningsverschillen: terecht of niet?

Functiezwaarte, sector, vestigingsplaats, opleiding en ervaring, maar ook: man of vrouw. Allemaal zaken die beloningsverschillen bepalen, al dan rechtvaardig. Hoe groot zijn de verschillen in de praktijk?

Ieder jaar brengt het Nationaal Beloningsonderzoek (NBO) de salarissen van alle werkende Nederlanders in kaart. Het NBO doet dit al ruim 20 jaar en deze enorme hoeveelheid beloningsdata verzameld over de jaren heen, laat inmiddels fraaie en interessante patronen zien. Het verschil in beloning wordt primair bepaald door de functie van een medewerker. Een financieel manager verdient aanzienlijk meer dan een postbesteller. Functiezwaarte is hierbij de beloningsgrondslag die de verschillen tussen beide functies objectief rechtvaardigt.

Sector/branche

Naast dit voor de hand liggende criterium, is er ook een aantal bepalende factoren dat invloed heeft op de hoogte van een salaris, in het geval de functie niet verschilt. Om de te beginnen de beloningsverschillen naar sector of branche. Een projectmanager werkzaam in de Energiesector verdient ruim 7% meer dan een projectmanager bij een Gemeente. Een Systeembeheerder die werkt voor een bedrijf in de handel en transportbranche verdient bijna 6% minder dan zijn collega in de financiële dienstverlening.

Vestigingsplaats

Een herkenbaar onderscheidend criterium is de vestigingsplaats van het bedrijf of de organisatie. Hier zien we de arbeidsmarkt haar werk doen. In de regio Noordoost, is het aanbod van werknemers relatief groter dan de vraag en dit manifesteert zich in de prijs van arbeid, ofwel in Groningen en omstreken wordt voor een HR adviseur 7% minder betaald dan voor diezelfde functie in de regio Rotterdam (Randstad).

Organisatieomvang

Een beloningsverschil dat voor het bedrijfsleven geldt en in mindere mate de publieke sector, is het fenomeen organisatieomvang. De stelregel dat grote organisaties beter betalen dan kleine organisaties wordt over het algemeen gestaafd door de beloningsfeiten. Een logistiek medewerker werkzaam voor een groot bedrijf (> 2500 medewerkers) verdient al snel 6% meer dan eenzelfde functionaris die werkt voor een klein bedrijf (> 100 medewerkers).

Opleiding

Het opleidingscriterium wordt ons al sinds de middelbare school meegegeven als een bepalende factor voor een hoger salaris. Op de eerste plaats is dit natuurlijk terug te vinden in het functieniveau, met een HBO-opleiding is de kans groter op een management baan dan met een MBO-opleiding. Maar ook in het geval van een gelijk functieniveau, wordt de medewerker met een HBO-opleiding beter betaald (2,5%) dan de medewerker met een MBO-opleiding. Scholing loont, niet alleen voor het vinden van een baan, maar ook in termen van salaris.

Leeftijd en geslacht

Tot slot de beloningsverschillen waar met regelmaat maatschappelijke ophef over bestaat. Beloningsverschil naar leeftijd en geslacht. Is er voor het eerste criterium nog wel een rechtvaardiging te vinden (ervaring, kennis), voor onderscheid naar geslacht is deze er niet. De gemiddelde salarissen van vrouwen liggen ruim 2,5% lager dan hun mannelijke equivalenten. Belangrijke nuancering hierbij is dat vrouwen al geruime tijd bij aanvang van hun loopbaan zo’n 2% meer verdienen dan mannen in hetzelfde beroep. Deze lijn wordt vaak niet doorgezet, want vanaf de leeftijd van circa 30 jaar verloopt in veel gevallen de loopbaan grilliger door een zwangerschapsonderbreking en een terugkeer in het arbeidsproces op vaak een andere positie.

Voor diegene die op zoek is naar de best verdienende baan: zorg dat je WO afgestudeerd bent, ga werken in de Randstad bij een grote multinational in de Energiesector. Nu hoef je alleen nog ouder te worden en je wordt slapend rijk.

Doe ook mee aan het Nationaal Beloningsonderzoek en ontvang een waardevolle, persoonlijke salarisbenchmark, zodat u per medewerker het salaris kunt vergelijken met de markt. Ga voor deelname naar Nationaal Beloningsonderzoek.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.