Logo
  • Nieuws
  • 21 augustus 2015
  • Lianne Bouman

Asscher voert geen reparatie Dagloonbesluit uit

Per 1 juli 2015 is de rekenwijze voor het recht op WW veranderd. Volgens CNV-voorzitter Limmen krijgen veel mensen daardoor een veel lagere WW-uitkering. In een brief d.d. 15 juli roept hij minister Asscher van SZW op de nieuwe rekenwijze te repareren. De minister reageert nu dat de wijze waarop het WW-dagloon wordt vastgesteld, correct is.

Beeld Asscher voert geen reparatie Dagloonbesluit uit

Het dagloon waar Limmen naar verwijst is het gemiddeld verdiende loon per dag waarover de hoogte van de WW-uitkering wordt berekend. Voor 1 juli werd het dagloon nog berekend door het loon - verdiend in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid - te delen door het aantal gewerkte dagen. Als er niet het gehele jaar was gewerkt, telden alleen de daadwerkelijk gewerkte dagen bij de laatste werkgever voor de berekening van de WW-hoogte.

Berekening per 1 juli 2015

Vanaf 1 juli wordt het loon van het jaar voorafgaand aan de WW gedeeld door het totaal aantal werkdagen in een jaar (261). Daarbij maakt het niet uit of er nu wel of niet het hele jaar is gewerkt. Dit betekent een veel lager gemiddeld dagloon en dus een veel lagere basis voor een WW-uitkering.

De minister stelt dat het correct is dat het WW-dagloon voor werknemers die niet gedurende de gehele referteperiode van één jaar hebben gewerkt én die ná 1 juli 2015 werkloos worden, lager kan zijn ten opzichte van dezelfde categorie werknemers die vóór 1 juli 2015 werkloos is geworden. In zijn reactie aan het CNV beargumenteert de minister met voorbeelden waarom dat billijk is.

Assher vindt het niet te rechtvaardigen dat deze mensen een hoger dagloon kunnen hebben dan werknemers die langer hebben gewerkt, in totaal meer hebben verdiend en voor wie meer premie is afgedragen.

Seizoenarbeiders

Wat de gevolgen zijn voor seizoenarbeiders valt niet zo aan te geven, want dat is sterk afhankelijk van de vraag hoe lang zij hebben gewerkt en wat zij hebben verdiend voordat zij begonnen met hun seizoenswerk, aldus Asscher.

De minister ziet geen aanleiding tot reparatie van het Dagloonbesluit over te gaan.

Wet werk en zekerheid: ontslagrecht en duur WW


 

 

Producttips

Ook interessant

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.