Logo
  • Achtergrond
  • 23 maart 2020
  • OAZ Subsidieadvies

Voorlopige berekening van de Wtl over 2019: correcties mogelijk tot en met 1 mei 2020

Ondanks dat het nu misschien soms zo lijkt, staat de wereld niet stil. We wijzen je daarom graag op het volgende. Je hebt van het UWV begin maart een brief gekregen met de voorlopige berekeningen rond de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). Deze berekeningen gaan over de correcties en aangiftes voor 2019 die gedaan zijn tot en met 31 januari 2020. Je kunt nu nog tot en met 1 mei 2020 eventuele (aanvullende) correcties doen als de berekeningen verkeerde gegevens bevatten of niet compleet zijn.
Beeld Voorlopige berekening van de Wtl over 2019: correcties mogelijk tot en met 1 mei 2020

Wat moet ik doen met deze brief?

De berekeningen die in de brief staan zijn voorlopig, en dus niet definitief. Het is daarom belangrijk dat je ze zo snel mogelijk controleert op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2019 kun je tot en met 1 mei 2020 doen. Deze correcties worden dan meegenomen in de definitieve beschikking.

OAZ ondersteunt jouw organisatie bij het controleren van de voorlopige berekeningen zodat je niks misloopt wat onder de Wtl valt. Er kan nog tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking een nacontrole plaatsvinden. Voor eventuele fouten in de loonaangiftes kun je een boete krijgen. Het is dus belangrijk om de controle goed uit te voeren!

Waar gaat de Wtl over?

In de Wtl staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers, namelijk:

1. het loonkostenvoordeel (LKV);
2. het lage-inkomensvoordeel (LIV);
3. het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

Het loonkostenvoordeel

Via het LKV krijg je van de overheid financiële voordelen als je mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt.

Om in aanmerking te komen voor een LKV dient jouw (nieuwe) medewerker binnen één van de volgende doelgroepen te vallen:
- LKV oudere werknemer;
- LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
- LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
- LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Het lage-inkomensvoordeel

Als je medewerkers in dienst hebt met een laag loon krijg je van de overheid financiële voordelen in de vorm van het LIV. Als een medewerker zowel binnen het LKV als het LIV valt, dan kom je als organisatie in aanmerking voor slechts één van de twee tegemoetkomingen. Samenloop is dus niet mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor het LIV dient jouw medewerker aan vier voorwaarden te voldoen:
- De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
- De medewerker heeft een gemiddeld uurloon van minimaal € 10,05 en maximaal € 12,58.
- De medewerker heeft ten minste 1.248 verloonde uren per kalenderjaar.
- De medewerker heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt.

Het jeugd lage-inkomensvoordeel

Het jeugd-LIV compenseert de stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumjeugdloon voor medewerkers van 18, 19, 20 en 21 jaar.

Om in aanmerking te komen voor het jeugd-LIV dient jouw medewerker aan drie voorwaarden te voldoen:
- De medewerker is verzekerd voor één of meer van de werknemersverzekeringen.
- De medewerker heeft een gemiddeld uurloon dat valt binnen de bandbreedtes van het jeugd-LIV die horen bij zijn leeftijd.
- De medewerker heeft op 31 december 2018 een leeftijd van 18, 19, 20 of 21 jaar.

En nu?

Heb je inmiddels een berekening binnen? Laat dit weten aan jouw contactpersoon binnen OAZ zodat we samen zo snel mogelijk aan de slag kunnen.

Meer informatie?

Heb je vragen over de Wtl of de berekening? Neem dan contact op met Anita Portegies. Stuur een mail naar aportegies@oaz.nl of bel 088-5600787.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.