Logo
  • Achtergrond
  • 13 oktober 2020
  • OAZ

Premie Werkhervattingskas 2020

Werkgevers ontvangen jaarlijks de vaststelling van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Het is belangrijk om deze vaststelling elk jaar weer goed te controleren want er gaat nog wel eens iets mis bij de berekening.

Beeld Premie Werkhervattingskas 2020

Dit jaar voerden we twee dezelfde bezwaargronden voor meerdere organisaties op. We vertellen je hier welke bezwaargronden dat zijn zodat je daar zelf ook op kunt letten bij de controle van je beschikking Whk.

De gedifferentieerde premie Whk

Wanneer je niet volledig eigenrisicodrager voor de Ziektewet en/of WGA bent, dan ontvang je jaarlijks de beschikking gedifferentieerde premie Whk. Deze premie wordt bepaald op basis van parameters die jaarlijks door de Belastingdienst worden vastgesteld:

  1. De totale loonsom van een organisatie;
  2. Aantal toegerekende WGA- en Ziektewet (ZW) dossiers;
  3. Landelijk gedragen premiecomponenten.

Omvang organisatie

De vaststelling van de gedifferentieerde premie Whk start met het bepalen of een organisatie een kleine, middelgrote of grote werkgever is. Dit wordt vastgesteld op basis van de totale loonsom van het laatst afgesloten jaar van de organisatie. De indeling voor de controle Whk 2020 wordt dan ook bepaald door het premieloon van 2018. Op basis van de grootte van de organisatie wordt een sectorpremie, individuele werkgeverspremie of een combinatie hiervan berekend.

Als kleine werkgever betaal je de sectorpremie die jaarlijks wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Het is mogelijk om de sectorpremie te laten controleren, maar fouten in de vaststelling komen nauwelijks voor. Voor middelgrote werkgevers wordt de premie berekend op basis van deels sectorpremie en deels uitbetaalde uitkeringen. De premie voor grote werkgevers is gebaseerd op het aantal WGA- en ZW-uitkeringen dat aan een werkgever wordt toegerekend. We raden aan om de individuele werkgeverspremie wel jaarlijks te controleren.

Controle Whk 2020

Voor de controle van de gedifferentieerde premie Whk kijken wij inhoudelijk naar de individueel toegerekende uitkeringen, en checken we de hoogte van de doorbelaste uitkering. Voor de controle over 2020 viel ons op dat twee parameters vaak verkeerd zijn doorberekend: de hoogte van de doorbelaste uitkering, en onterecht doorbelaste uitkeringen. Hieronder lichten we een voorbeeldsituatie toe.

Voorbeeldsituatie

Een medewerker is voor 80% tot 100% arbeidsongeschikt en ontvangt per 1 mei 2014 een loonaanvullende uitkering. De doorbelasting van deze medewerker aan de werkgever, via de gedifferentieerde premie Whk is maximaal 70%. Na herbeoordeling wijzigt de uitkering naar 35-45% arbeidsongeschiktheid. De doorbelasting van de uitkering aan de werkgever is in dit geval maximaal 28% van het wettelijk minimumloon (WML). In deze situatie komt het voor dat de uitkering te lang wordt doorbelast aan de werkgever voor een te hoog bedrag.

Whk-premie 2021

COVID-19 zal gevolgen hebben voor de vaststelling van de gedifferentieerde premie. Omdat de premie van 2020 gebaseerd is op 2018, zal het effect hiervan pas worden gemerkt in de vastgestelde premie van 2022, of zelfs later. Wat die gevolgen zijn is nu nog moeilijk te voorspellen, maar we houden je natuurlijk op de hoogte. De beschikkingen van de Whk-premie 2021 zullen naar verwachting begin december op de mat vallen.

 

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.