Logo
  • Achtergrond
  • 24 september 2021
  • OAZ

Hoe onderzoek je de mogelijke besparingen op de afdracht van sociale lasten en premies?

Elke werkgever is verplicht diverse sociale lasten en premies af te dragen. Door middel van deze premies kun je je medewerkers verzekeren tegen bijvoorbeeld de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Met het groeien van je organisatie groeien deze lasten met je mee. Er zijn diverse mogelijkheden om op deze lasten te besparen.

Beeld Hoe onderzoek je de mogelijke besparingen op de afdracht van sociale lasten en premies?

De overheid stelt hoge eisen aan het juiste gebruik van subsidies en andere financiële regelingen, maar door het correct toepassen van de mogelijkheden zijn er forse besparingen mogelijk. Dit is wel een flinke klus. De financiële regelingen en subsidies zijn aan vele veranderingen onderhevig. Om deze bij te houden en de aanvragen op tijd en op de juiste manier te doen, is niet eenvoudig.  

Diverse mogelijkheden binnen de Sociale Zekerheid

Besparingen op sociale premies zijn niet eenvoudig te realiseren, maar kunnen wel veel opleveren. Door tijdig de status van je zieke medewerker te laten (her)beoordelen, is het mogelijk om de kosten te drukken. Ook kun je er voor kiezen de WGA-risico’s van het UWV over te nemen door eigenrisicodrager (ERD) te worden. Hiermee vervalt de WGA-premie en heb je de kosten meer in eigen hand. Daarentegen ben je wel zelf volledig verantwoordelijk voor de re-integratie van je zieke (ex)medewerkers.

Iedere werkgever ontvangt in december een beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk). Op deze beschikking staat altijd een Ziektewet- en WGA-percentage genoemd dat je over je premieloon dient af te dragen. Het is belangrijk om deze beschikking elk jaar weer goed te controleren. In de praktijk blijkt dat fouten in deze ingewikkelde administratie snel gemaakt zijn, die kunnen leiden tot een te hoge premie.

Sinds 2015 is het verplicht een transitievergoeding te betalen wanneer je afscheid wilt nemen van een medewerker. Als dit een zieke medewerker betreft, komt dit bovenop de ziektekostenpremie. Om dubbele lasten tegen te gaan, kan je in aanmerking komen voor een compensatie van de transitievergoeding. Maar ook hier gelden weer diverse verplichtingen en afwegingen. De processen die ten grondslag liggen aan de premies en subsidies zijn zeer complex.

Grip krijgen op de mogelijkheden

Om de financiële tegemoetkomingen en subsidies binnen Sociale Zekerheid op een juiste manier toe te passen, is gedegen kennis en een nauwkeurige personeelsadministratie van groot belang. Ook is het onderhouden van goed en intensief contact met je medewerkers belangrijk, het zorgt voor een prettiger werkomgeving en dat heeft direct gevolg op je verzuimcijfers.

In het whitepaper ‘Sociale Zekerheid’ gaat OAZ – specialist op het gebied van subsidies, fiscale regelingen en kostenbesparingen in het HR-vakgebied – in op dit lastige onderwerp. Van het controleren van je Whk-beschikking tot het pro-actief controleren van vastgestelde WGA- en Ziektewet-uitkeringen, de Compensatie Transitievergoeding en zelfs Regresrecht, OAZ heeft de kennis in huis om je te helpen met het onderzoeken van mogelijke besparingen op de afdracht van sociale lasten en premies.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.