Logo
  • Nieuws
  • 6 november 2012
  • Lianne Bouman

Regeerakkoord draait forfait WKR 2013 terug naar 1,5 procent

De eerder aangekondigde vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) voor 2013 van 1,6 procent is teruggedraaid naar 1,5 procent. Dit staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA.

Beeld Regeerakkoord draait forfait WKR 2013 terug naar 1,5 procent

Aanleiding tot deze maatregel is dat:

  1. het nieuwe kabinet, dat op 5 november 2012 is geïnstalleerd, hiermee kosten wil besparen; en
  2. uit een recente evaluatie van de WKR is gebleken dat het merendeel van de werkgevers dat de WKR al toepast voldoende heeft aan de huidige vrije ruimte (1,4 procent van de totale fiscale loonsom).

 

Evaluatie WKR

Panteia heeft in opdracht van het ministerie van Financiën de ervaringen van werkgevers met de werkkostenregeling onderzocht en heeft gekeken naar de toereikendheid van het forfait van 1,4 procent. Dit rapport is samen met een begeleidende brief op 22 oktober verzonden aan de Tweede Kamer. Uit de evaluatie blijkt onder meer dat 78 procent van de werkgevers genoeg heeft aan het forfait van 1,4 procent. Op landelijk niveau wordt gemiddeld 1,2 procent van de totale loonsom aan WKR-kosten uitgegeven, dit blijft dus ruim binnen het geboden forfait.

 

Nota bene

Wij plaatsen hierbij wel de opmerking dat de meeste werkgevers nog niet de WKR toepassen. Men kan zich dan ook afvragen of deze werkgevers volledig helder hebben of en in hoeverre het percentage van 1,4 voor hen kostendekkend is. Praktijkervaringen van adviseurs wijzen uit dat vele werkgevers dit percentage overschrijden en gebruik moeten maken van de eindheffing van 80 procent.

 

Tip

Panteia rapport Evaluatie Werkkostenregeling

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.