Logo
  • Nieuws
  • 16 april 2013
  • Mariel Hovemann

Loungeplekken niet aan Nederlanders besteed

Nederlanders, Duitsers en Belgen werken bij voorkeur op gestructureerde wijze samen. Zij prefereren een speciale overlegruimte boven een work bench en de samenwerking dient bij voorkeur geformaliseerd en gestructureerd te verlopen. Amerikanen en Engelsen daarentegen zien samenwerking als een informeel en iteratief proces dat altijd, overal en onder alle omstandigheden kan plaatsvinden.

Beeld Loungeplekken niet aan Nederlanders besteed

Dit en meer blijkt uit het onderzoek van werkomgevingsspecialist Steelcase onder meer dan honderd organisaties verspreid over elf landen.

Zowel Nederlanders als Duitsers vinden het volgens de onderzoekers vanzelfsprekend om informatie te delen met collega’s van buiten hun eigen afdeling of zelfs met mensen van buiten hun organisatie. Belgen zijn daar aanzienlijk terughoudender in. Wat de Belgen wel gemeen hebben met de Nederlanders en de Duitsers is de voorkeur om op gestructureerde wijze samen te werken. Deze structuur kan tot uiting komen in de ruimte (een speciale overlegruimte wordt geprefereerd boven een work bench), het proces (samenwerking dient bij voorkeur geformaliseerd en gestructureerd te verlopen) en de tijd (een duidelijk begin en eind zijn gewenst) aldus de werkomgevingsspecialist. Ter vergelijking, Amerikanen en Engelsen zien samenwerking als een informeel en iteratief proces dat altijd, overal en onder alle omstandigheden kan plaatsvinden. Catherine Gall, onderzoeksdirecteur van Steelcase Workspace Futures: “Een Amerikaans bedrijf dat zich hier wil vestigen, geeft er de voorkeur aan om informele ruimtes te creëren. Op zich geen probleem, maar om deze nieuwe gedragsnorm acceptabel te maken voor de lokale medewerkers moeten er nieuwe protocollen komen en dienen managers het leidende voorbeeld te zijn.”

Optimalisatie van kantooroppervlakte


De hoeveelheid ruimte op de werkplek houdt nauw verband met het welzijn dat medewerkers ervaren en daarmee met hun productiviteit. En de perceptie van de ideale hoeveelheid ruimte of oppervlakte van de werkplek verschilt wederom sterk per cultuur aldus de onderzoekers. Zo is van de onderzochte landen de tolerantie voor dicht opeengepakt werken in China en India aanzienlijk groter dan hier in Europa. Maar ook binnen Europa bestaan belangrijke verschillen tussen de landen. Nederland en Vlaanderen behoren bijvoorbeeld tot de voorlopers op het gebied van Het Nieuwe Werken (mobiel werken en thuiswerken), waardoor ze minder behoefte hebben aan traditionele kantoorruimte. In Wallonië en Frankrijk hechten ze er op hun beurt waarde aan dat de hiërarchie tot uitdrukking komt in de wijze waarop de ruimte is ingedeeld en ingericht. Buiten de muren van het kantoor werken wordt wel geaccepteerd, maar doorgaans is dit alleen voorbehouden aan hogere functies en dan nog alleen voor een korte tijd.

Werken op afstand


Kenniswerkers werken in toenemende mate samen met collega’s van over de hele wereld en uit verschillende tijdzones. Hierdoor komt de traditionele opvatting van het begrip 'kantooruren' onder druk te staan. Om de verschillen in tijdzones te overbruggen, vinden werkzaamheden steeds vaker plaats in de avonduren. Echter, niet in alle culturen is de bereidheid hiertoe even groot blijkt uit het onderzoek. Ook zijn niet in alle landen technologieën die werken op afstand ondersteunen in gelijke mate beschikbaar. De mate waarin een cultuur openstaat voor werken op afstand en volgens flexibele uren, kan worden afgemeten aan de behoefte om werk en privé gescheiden te houden en aan de stijl van leidinggeven. Aangezien Nederlandse kenniswerkers veel waarde hechten aan een goede werk-privébalans en de managementstijl hier meer op vertrouwen is gebaseerd dan op controle, maakt dat flexibel werken qua tijd en plaats goed gedijen. De Fransen en Duitsers daarentegen kennen een managementstijl die is gebaseerd op controle. Zij zijn gewend om langer op kantoor door te werken om met collega’s uit andere tijdzones te kunnen samenwerken of om deadlines te halen.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.