Logo
  • Nieuws
  • 14 februari 2011
  • Miranda Panse

Zo krijgt u grip op duurzame inzetbaarheid

De regering roept sociale partners op om afspraken te maken over duurzame inzetbaarheid. Bedrijven zoeken naar oplossingen om medewerkers langer, gelukkiger en productiever te laten werken. Arbeidsdeskundigen kunnen ervoor zorgen dat mensen aan het werk gaan en aan het werk blijven, aldus de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen.

Beeld Zo krijgt u grip op duurzame inzetbaarheid

Inzicht in belasting en belastbaarheid is cruciaal voor duurzame inzetbaarheid. Belangrijke punten hiervan zijn:

 

1. Leer van succesfactoren uit het verleden
2. Maak mensen weerbaar
3. Kies voor integrale indicatiestelling
4. Maak werk geschikt voor mensen
5. Blijf maatwerk leveren voor doelgroepen zoals 55-plussers en Wajongers
6. Benut arbeidsdeskundige expertise

Belastbaarheid per individu

Het ziekteverzuim is in de afgelopen decennia flink gedaald. Dit komt met name doordat verantwoordelijkheden opnieuw zijn verdeeld. De verantwoordelijkheid voor verzuim ligt tegenwoordig bij werkgever, werknemer en potentieel werkende. Dit heeft geleid tot een constructievere houding en meer daadkracht. Ook al heeft iemand arbeidshandicaps, de uitdaging is nu: wat kan iemand nog wél doen? De belastbaarheid per individu verschilt en is het zaak om juist individuele mensen te ondersteunen bij het bewaken van hun inzetbaarheid.

 

Voorkomen overbelasting

Bedrijven kunnen veel winst boeken door te zorgen voor een maximale doorlooptijd in bepaalde functies en door meer variatie in het werk aan te brengen. Arbeidsdeskundigen kunnen hier via functieanalyse en taakdifferentiatie in ondersteunen. Door lichte en zware taken meer te ‘mixen’ is een nieuwe arbeidsdeling mogelijk die recht doet aan de belastbaarheid van individuele mensen en groepen mensen.

 

Als werkende mensen, bedrijven en branches weten wat mensen nu en later aankunnen, kunnen preventief loopbaanwissels worden genomen, kunnen taken worden herverdeeld, kunnen zelfs nieuwe functies worden gecreëerd. Arbeidsdeskundigen kunnen voorkomen dat mensen overbelast raken.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.