Logo
  • Nieuws
  • 17 november 2020
  • Bron: 2DAYSMOOD

Werkstress-cijfers: extremere pieken door 2e coronagolf

Het is de week van de werkstress 2020, en juist nu, in de 2e coronagolf, neemt de beleving van werkstress en ontevredenheid toe onder medewerkers en managers. Dat tonen de wekelijkse enquêteresultaten van meer dan 50 Nederlandse organisaties en 3500 professionals.

Beeld Werkstress-cijfers: extremere pieken door 2e coronagolf

De extremere pieken worden veroorzaakt door stressoren zoals werkdruk en een verstoorde werk/privé-balans. Maar de data tonen ook onze energiebronnen, relaties met collega’s spannen daarbij de kroon.

Alle cijfers, trends en aanbevelingen worden uitgelicht in het Werkstress data rapport van 2DAYSMOOD. Dat is hier te downloaden. In dit artikel lees je een samenvatting van de belangrijkste lessen uit het data rapport.

Inzichten uit het werkstress data rapport

“Al eerder dit jaar zagen we een flinke uitschieter van negatieve emoties onder werkenden. Organisaties moesten na de uitbraak van het coronavirus snel schakelen om te overleven en medewerkers op afstand te verbinden. Dat lukte aardig. Maar nu we langdurig in deze crisis zitten is de rek van het verplichte thuiswerken er voor veel werkenden uit. De saamhorigheid en veerkracht nemen af en de werkdruk lijkt alleen maar toe te nemen. Positieve energie van medewerkers verandert daardoor in negatieve energie: werkstress. We komen zelfs in de gevarenzone als het gaat om burn-outs. Hoog tijd dus om onze energiebronnen aan te vullen en met behulp van deze waardevolle inzichten werkstress weer om te zetten in werkgeluk!” Aldus Martin Meulenkamp, CEO en HR expert bij 2DAYSMOOD.

1.     Stijgende stress en ontevredenheid brengen ons uit balans

Vergeleken met 2019 bestaat het stemmingsbeeld van werkenden in 2020 uit pieken van werkstress en ontevredenheid, en dalende bevlogenheid.

We zien dus dat met name de positieve energie negatief wordt. In drie maanden (aug-okt) stijgt stress met 7% en daalt bevlogenheid met 6%. Ook ontevredenheid stijgt in 2020 met 7%, waardoor we een 50/50 verhouding van positieve en negatieve stemmingen naderen. Idealiter is die 75% positief en 25% negatief, in die balans functioneren teams het best.

2.     Managers tonen meer veerkracht dan medewerkers

Het werkgeluk van zowel managers als medewerkers daalt in de tweede coronagolf binnen anderhalve maand met zo’n 10%. Wat opvalt na deze daling, is dat managers sneller en krachtiger terugveren naar hun normale niveau van werkgeluk (73%). Medewerkers blijven daarentegen hangen op 57%. 

3.     De grootste stressoren en energiebronnen in 2020

Hoe tevreden zijn medewerkers over de factoren in hun werkomgeving en hoe belangrijk vinden ze die voor hun werkgeluk? Door de scores op die vragen tegenover elkaar te zetten (een match of mismatch) komen energiebronnen en stressoren aan het licht. Zo is ‘werk-privé balans’ de nummer één stressor in 2020. Medewerkers vinden dit thema zeer belangrijk voor hun werkgeluk, met een 4.4. op een schaal van 5. Echter zijn ze er minder tevreden over, een score 3.6. Dit thema veroorzaakt stress omdat het niet voldoet aan de verwachtingen. De stressoren op plek 2 en 3 zijn ‘waardering krijgen’ en ‘interne communicatie’. 

4.     Werkdruk als reden voor negatieve én positieve stemmingen

Als medewerkers negatieve emoties ervaren tijdens werk, geven ze in 26% van de gevallen aan dat de oorzaak te maken heeft met werkdruk. Als zij zich gestrest voelen (specifieke emoties: gefrustreerd en gespannen), dan neemt werkdruk een nog groter aandeel in met 31%. Opvallend in de data is dat als werknemers een positieve stemming hebben de reden ook in 17% van de gevallen in de categorie werkdruk valt. Blij door werkdruk? Nee, dit blijkt te maken hebben met vooruitgang! Het wegwerken van werkdruk door planningen, doelen en deadlines te behalen.

5.     Gezondheidscheck voor werkgevers: de eNPS neemt weer af

De employee Net Promoter Score helpt om te peilen hoe goed het werkgeverschap van een organisatie is. Die toont namelijk aan hoeveel medewerker-promotors of detractors (‘criticasters’) een organisatie heeft. Promotors zouden hun werkgever aanraden aan anderen, detractors geven hun werkgever een onvoldoende.Tijdens de 1e coronapiek daalde het aantal detractors in Nederlandse organisaties met 9%, terwijl er 8% promotors bijkwamen. Deze waardering van medewerkers kan verklaard worden door de extra aandacht die zij kregen van hun werkgever. In de 2e coronagolf zien we weer een stijging van detractors (7%). 

“Bevlogenheid daalt dit jaar en dat is zorgelijk. Want als de ingrediënten voor bevlogenheid en werkgeluk missen, ligt een burn-out op de loer. En dat is een risico voor de inzetbaarheid van je medewerkers. Het is begrijpelijk dat bevlogenheid niet nu al terug is op het niveau van vóór de coronacrisis. Maar dat betekent dat er juist nu, rondom de tweede golf, aandacht voor moet zijn.” – Nancy Peeters, initiafnemer Netwerk Werkgeluk

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.