Logo
  • Blog
  • 30 januari 2018

Werknemers met probleemschulden, privézaak of bedrijfsbelang?

Het is zo’n onderwerp dat we allemaal kennen. We weten bij welke mensen in de organisatie financiële problemen zodanig opspelen dat de salarisadministratie er meerdere malen mee geconfronteerd werd.
We gaan er zo discreet mogelijk mee om. Het is vooral een privékwestie toch?

Maar eigenlijk weten we ook wel dat als het zover komt dat er loonbeslag gelegd wordt er allang een point of no return bereikt is bij de schuldeiser. Loonbeslag wordt alleen gelegd als er al eerder andere oplossingen mislukten. Betalingsregelingen die niet nagekomen werden. Beloftes die niet nagekomen werden.

Waardeverlies en kosten

Wat we ook allang weten is dat mensen met probleemschulden die in zulke situaties zitten minder goed presteren, vaker ziek zijn en vaker een veiligheidsrisico vormen. We weten ook al bijna een jaar dat dat gemiddeld 13.000,00 euro per geval kost. Daar willen we natuurlijk best wat aan doen.

Bedrijfscultuur

Maar het zit nu eenmaal vaak in onze bedrijfscultuur om discreet met privékwesties om te gaan en maar zoveel mogelijk te doen alsof er niets aan de hand is. We gaan respectvol met elkaar om en laten mensen in hun waarde. Toch?

Niet altijd eigen schuld

Vaak, maar niet altijd komen schulden voort uit verkeerd bestedingsgedrag. Maar ziekte, scheiding, zuivere aanvaarding van negatieve erfenissen en oplichting zijn ook niet te onderschatten oorzaken. Verder zijn financiële problemen ongeveer gelijk verdeeld over de bevolkingsgroepen; iets meer dan 50 procent is laag opgeleid en heeft een laag inkomen. De andere helft is dus middelbaar en hoog opgeleid. Nog altijd 8% van de gevallen van probleemschulden komen voor bij mensen met een inkomen van meer dan 3000,00 euro netto. In alle lagen van de Nederlandse bevolking komen die probleemschulden dus voor.

Duurzame inzetbaarheid

Gelukkig gaan we steeds meer kijken naar duurzame inzetbaarheid en hoe we samen met de individuele medewerkers die inzetbaarheid kunnen verbeteren door in alle openheid te spreken over mentale en fysieke fitheid. Daar is ook op het gebied van schuldenproblematiek een wereld te winnen en een hoop geld te verdienen.

Omslag naar pro-actieve interventie

Bij die visie op de inzetbaarheid van de individuele medewerker hoort ook de doorbreking van de barrière van privézaken; die zijn namelijk helemaal niet zo privé meer als de werkgever er onder lijdt. Als iemand schulden heeft die zijn functioneren negatief beïnvloeden, tot loonbeslag en kosten leiden, dan wordt het een gemeenschappelijke zaak voor werkgever en werknemer en moet er ook gemeenschappelijk aan een oplossing worden gewerkt.

Samen aan de slag met de werknemer met schulden

De werknemer die zo in de schulden zit dat het al een tijdje speelt kun je het beste helpen door een professional in te huren die de boel uitzoekt, op orde brengt en de betaling van de vaste lasten en aflossingen uitvoert. Budgetbeheer heet dat. Het zorgt ervoor dat de werknemer weer rust heeft, stabiel levert en er doen zich geen verrassingen meer voor. Geen deurwaarders meer aan de deur op kantoor, minder verzuim en de productiviteit herstelt. Vaak stel ik dan voor dat de werkgever het eerste (half)jaar de rekening betaalt. Daarna krijgt de werknemer de rekening bij voorkeur weer zelf te betalen als het kan.

Preventie

Beleid maken op dit onderwerp is minstens zo belangrijk. Wie bij dreigend loonbeslag de dialoog direct opstart met de betreffende werknemer en diens schuldeiser zal het aantal effectieve loonbeslagen enorm zien afnemen of zelfs geheel zien verdwijnen. Wie dat wil uitbesteden kan bij de professional terecht.
Een financieel spreekuur houden, eens per maand bijvoorbeeld is ook een goed middel om er eerder bij te zijn en helpen voorkomen dat zaken uit de hand lopen. Dat Financieel Spreekuur staat open voor alle onderwerpen, ook pensioenen en andere financiële zaken.
Verder kunnen we workshops organiseren over hoe goed om te gaan met geld of over het herkennen van financiële problematiek bij collega’s.

Wat levert die nieuwe aanpak op?

We kunnen erop rekenen dat we de productiviteit ermee begunstigen, dat het schuldengerelateerde verzuim daalt en dat er minder gefraudeerd wordt. Voor bedrijven die daarvoor extra gevoelig zijn doordat er veel contant geld en / of goederen door de handen van de medewerkers gaan, zoals in retail en horeca, is een investering in preventie daarom extra aan te bevelen. Want op tijd signaleren en daardoor op tijd interveniëren levert ons 13.000,00 euro per medewerker per jaar op.

Delen

Het is dus zaak om tot een bedrijfscultuur te komen waarbij er openheid is over privézaken zodra die de werkgever treffen. Zoals iemand het op het werk zal melden als er een kindje op komst is of een huwelijk staat gepland, een overlijden of scheiding de aandacht opeist, zo mogen we van elkaar verwachten dat we financiële problematiek op het werk met elkaar bespreken. Daarbij geeft de medewerker openheid in een vroeg stadium en de werkgever steunt de betreffende door de juiste professional in te huren en daarmee te zorgen dat het snel weer goed komt.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.