Logo
  • Nieuws
  • 26 oktober 2022
  • Adriaan de Jonge
  • Bron: Binnenlands Bestuur

Werkgeverssubsidie geschrapt vanwege uitvoeringsproblemen - Begrote geld gaat naar innovatieve wervingsmethodes

Werkgevers zouden 1500 euro aan subsidie krijgen als ze een werkzoeker aan een baan hielpen. Daarmee wilde het kabinet de kansen van mensen in het 'onbenut arbeidspotentieel' vergroten. Maar er is geen partij te vinden om de regeling uit te voeren. Daarom gaat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zoek naar een alternatieve besteding van de ruim 17 miljoen euro die ervoor begroot was. Een van de mogelijkheden is dat er geld naar de arbeidsmarktregio's gaat om innovatieve wervingsmethodes te stimuleren. Zo wordt onder meer 'open hiring' genoemd – waarbij mensen een baan krijgen zonder cv of sollicitatiegesprek.

Beeld Werkgeverssubsidie geschrapt vanwege uitvoeringsproblemen - Begrote geld gaat naar innovatieve wervingsmethodes

Onder de subsidieregeling zouden werkgevers 1500 euro kunnen krijgen als ze iemand uit het 'onbenut arbeidspotentieel' aannemen. Dat wil zeggen: een van de 1,2 miljoen Nederlanders die werkloos zijn of meer uren zouden willen maken. Dat moest dan wel via een van de vier 'beproefde wervingsroutes' die het ministerie heeft aangewezen: Open Hiring, leerwerktrajecten (waaronder praktijkleren in het mbo), jobcarving/functiecreatie en innovatieve manieren van matching.

RVO geen capaciteit

Het was de bedoeling dat de subsidieregeling zou worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Die heeft echter onvoldoende capaciteit om de regeling dit jaar nog uit te voeren. Een andere uitvoerende partij bleek niet te vinden. "Daarom hebben wij helaas moeten besluiten om te stoppen met de ontwikkeling van de subsidieregeling", meldden de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen.

Actieplan om krapte arbeidsmarkt tegen te gaan

De subsidie was een belangrijk onderdeel van het actieplan 'Dichterbij dan je denkt', dat het ministerie heeft opgesteld om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Van de 40 miljoen euro bestemd voor het plan, was ruim 17 miljoen gereserveerd voor de werkgeverssubsidie. Hoewel het stimuleren van werkgelegenheid overbodig lijkt in de huidige krappe arbeidsmarkt, geloofde het ministerie toch dat de subsidie kon bijdragen aan het invullen van vacatures. De subsidie zou werkgevers kunnen verleiden om mensen aan te nemen die mogelijk extra begeleiding nodig hebben op het werk.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.