Logo
  • Nieuws
  • 13 november 2019
  • Bron: Week van de Werkstress

Werkdruk/stress: de do's & don'ts

Volgens de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uitgevoerd door TNO en CBS geeft 35,3 % van de geënquêteerden aan dat werkdruk/werkstress de oorzaak van verzuim is. Wat kun je hier aan doen? Werk aan je energiebronnen en positieve factoren. Voorkom dat gezonde werkdruk omslaat in ongezonde werkstress. Enkele do’s & don’ts.

Beeld Werkdruk/stress: de do's & don'ts

HRM-studenten van de Avans Hogeschool in Breda hebben in samenwerking met OVAL voor de week van de werkstress onderzoek gedaan naar werkstress. Daaruit bleek onder meer dat autonomie een belangrijke factor is.

Do: stressrelief

Stress wordt door de activiteiten in bijgaande grafiek verminderd. Hierdoor wordt ook minder werkdruk ervaren. Dit kan positief bijdragen aan de vitaliteit van de werknemers. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte voor ontspanning is.

Don’t: geen hulp vragen

Als er sprake is van een burn-out is het belangrijk om erover te praten. Praten zorgt er namelijk voor dat problemen aan het licht komen. Misschien weet de persoon waarmee je in gesprek bent wel een oplossing om zo de (werk)druk te verminderen (Schaufeli, 2008)

Do: meer autonomie

Werknemers voelen zich meer betrokken als de werkgever hen meer autonomie geeft. Het zelf mogen invullen van taken geeft de werknemer het gevoel van betrokkenheid. Eigenaarshcap zal positief uitpakken bij de medewerkers waardoor zij minder werkdruk ervaren.

Don’t: burn-outs onderschatten

Volgens het CBS lag het percentage psychische vermoeidheid in 2017 maar liefst op 16%. Psychische vermoeidheid wordt vaak niet serieus genomen. Deadlines hebben hier een grote invloed op. 35% van de geënquêteerden geeft aan dat zij over deze problemen in gesprek willen gaan met hun leidinggevende.

Do: energiebron benutten

Uit onderzoek is gebleken dat de werkgever stress bij een werknemer niet volledig kan voorkomen door het verminderen van werkdruk. Het is namelijk belangrijk dat de werknemer iets doet waar hij/zij energie uit haalt. Zolang een werknemer energie uit het werk haalt, is het minder erg om werkdruk te ervaren en kan de werknemer er beter mee omgaan. Het is dus belangrijk dat werknemers vooral hun energiebronnen benutten, zodat er genoeg werkplezier wordt ervaren (Arboned, 2019).

Don’t: druk op deadlines

Hoe strakker de deadlines worden opgesteld, hoe minder gemotiveerd het werkt aldus Kluijtmans (2014). Zodra deadlines ophopen, zullen medewerkers slechts denken aan het tijdsbestek. Dit heeft negatieve invloed op de mentale gezondheid en op het uiteindelijke resultaat van de opdrachten.

Producttips

Ook interessant

Vitaliteit, zo maak je er werk van
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.