Logo
  • Nieuws
  • 31 augustus 2023

Onderzoek: apps helpen bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid

Werknemers hebben baat bij de inzet van apps voor duurzame inzetbaarheid. Dat concludeert Tinka van Vuuren, bijzonder hoogleraar Vitaliteitsmanagement aan de Open Universiteit na uitgebreid onderzoek in de praktijk. Ze raadt HR dan ook aan om werknemers in de gelegenheid te stellen om apps te gebruiken. ‘Een app is goed in te zetten als aftrap van een aanpak, of als onderdeel van beleid of een jaarplan.’

Beeld Onderzoek: apps helpen bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid

Helpen apps bij de bevordering van duurzame inzetbaarheid? Die vraag stelden onderzoekers Tinka van Vuuren, Jan Fekke Ybema, Floor van den Heuvel en Leanne Witjas zich. Ze deden onderzoek onder ruim 300 medewerkers van een energie- en een waterbedrijf. Gedurende zes weken werd een specifieke app ingezet. Na zes weken bleek hoe meer de deelnemers gebruikmaakten van de app, hoe meer verbetering de deelnemers ervoeren in hun duurzame inzetbaarheid.

Aandacht voor oudere werknemers

De onderzoekers concludeerden dat een app een aanvulling kan zijn op het bestaande beleid van een bedrijf. Advies daarbij is wel om in de voorlichting over de app aandacht te schenken aan de oudere werknemers. Volgens Van Vuuren beginnen oudere werknemers minder snel met het gebruik van een app. Zaak dus om vooral de oudere werknemers te stimuleren de app te gebruiken. Want eenmaal van de app gebruik gemaakt, blijven ze ervan gebruik maken en vergroten daarmee de ervaren ontwikkeling, gezondheid en werkplezier.

Interventie geschikt voor alle doelgroepen

Hoewel de instroom met de leeftijd afneemt, staat het gebruik los van leeftijd, opleiding en hoe het vooraf staat met de mate van duurzame inzetbaarheid. Van Vuuren: “Dit suggereert dat deze interventie is dan ook niet alleen geschikt voor jongeren, hoogopgeleiden of werknemers die het al goed doen wat betreft duurzame inzetbaarheid, maar voor iedereen.”

‘Een enthousiaste collega of leidinggevende kan wellicht een voortrekkersrol spelen bij de implementatie van een app in het team’

Om de frequentie van gebruik van de app te stimuleren adviseren de onderzoekers aandacht te besteden aan de groepsprocessen binnen en tussen teams. Een stimulerende omgeving binnen teams, onderlinge steun, competitie, strijden om een ‘prijs’ blijkt te leiden tot hogere deelname.

Aanbevelingen inzet app voor verbeteren duurzame inzetbaarheid:

  • Geef duidelijke informatie over het doel van de app onder alle doelgroepen in de organisatie
  • Schenk extra aandacht aan oudere werknemers in de voorlichting over de app
  • Stimuleer competitie en sociale steun tussen en binnen teams

Lees hier het hele artikel in Tijdschrift voor HRM

Lees ook:

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.