Logo
  • Nieuws
  • 24 juni 2020

Medewerker betrokken bij werkgever, maar wel vanuit huis

De betrokkenheid van medewerkers bij hun werkgever is tijdens de coronacrisis gegroeid. Tegelijkertijd zijn medewerkers ook zeer tevreden over thuiswerken en staan maar weinigen te trappelen om weer naar kantoor te gaan.

Beeld Medewerker betrokken bij werkgever, maar wel vanuit huis

Dat blijkt uit jaarlijks representatief onderzoek van onderzoeksbureau InnerVoice onder werknemers die werkzaam zijn bij de overheid, zakelijke- en financiële dienstverlening.

Van de ondervraagden zegt 76% (zeer) tevreden te zijn over zijn werkgever. Dit is een stijging van 7% ten opzichte van vergelijkbaar onderzoek van een jaar geleden. Ook is men zich sterker verbonden gaan voelen met de organisatie. Dit is onder andere te zien aan de stijging van het aantal medewerkers dat aangeeft dat de organisatie waarvoor zij werken veel voor hen betekent. 60% van de medewerkers voelt zich emotioneel betrokken bij de werkgever, ten opzichte van 53% in dezelfde periode vorig jaar.

Meerderheid wil ook in de toekomst deels thuis blijven werken

Behalve dat medewerkers blij zijn met hun werkgever, zijn ze dat ook met het thuiswerken. Medewerkers zijn hier over het algemeen heel tevreden over en willen ook in de toekomst vaker thuiswerken. Slechts 17% van de ondervraagden wil onder normale omstandigheden weer fulltime op kantoor werken, terwijl een meerderheid van 61% aangeeft ook in de toekomst minstens de helft van de tijd thuis te willen werken.

Weinig enthousiasme voor kantoorwerk ondanks goede maatregelen

Opvallend is dat medewerkers in overgrote meerderheid vinden dat hun werkgever voldoende maatregelen neemt om veilig op kantoor te kunnen werken. Slechts 8% vindt dat de genomen maatregelen ontoereikend zijn. Toch leidt dit vooralsnog niet tot een groot enthousiasme om weer naar kantoor te gaan. Slechts 9% van de ondervraagden zou het liefst vandaag hun thuissituatie willen verruilen voor kantoorwerk. Als redenen worden gegeven dat men behoort tot de risicogroep, dat men van mening is dat het moeilijk is om op kantoor voldoende afstand te houden, het reizen met openbaar vervoer, en de zorgtaken thuis.


Volgens Anne Branger, managing director van InnerVoice, toont het onderzoek aan dat de meeste werkgevers de afgelopen periode goed in staat zijn gebleken om medewerkers bij hun organisatie te betrekken. “En misschien zelfs wel beter dan voorheen. Want we zien aan verschillende indicatoren dat de betrokkenheid van medewerkers nu groter is dan in voorgaande jaren. Het toont dat fysieke afstand geen belemmering hoeft te zijn om medewerkers bij de organisatie te betrekken, mits je als werkgever maar goed naar hen luistert en hen ook goed informeert”.

Dat medewerkers nog niet graag naar kantoor willen ligt volgens Anne Branger grotendeels buiten de invloedsfeer van de werkgever: “Ondanks alle maatregelen die werkgevers op de werkvloer hebben genomen en de goede communicatie hierover, zijn medewerkers nog heel huiverig om hun thuissituatie te verruilen voor kantoor. Het succes van het thuiswerken speelt hierbij zeker een rol”.

 
 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.