Logo
  • Nieuws
  • 7 maart 2023

Huidige aanpak mentale klachten werknemers niet effectief. AWVN roept werkgevers op preventieprogramma’s te ontwikkelen

Werknemers lijken steeds meer last te hebben van mentale klachten. Dat stelt de AWVN op basis van een enquête onder de eigen leden. De werkgeversorganisatie raadt diverse maatregelen aan om de mentale gezondheid van werknemers te verbeteren.

Beeld Huidige aanpak mentale klachten werknemers niet effectief. AWVN roept werkgevers op preventieprogramma’s te ontwikkelen

Ruim de helft van de werkgevers (53 procent) die lid zijn van werkgeversorganisatie AWVN merkt dat meer werknemers in hun organisatie last hebben van mentale klachten dan een jaar geleden, zoals stress, burn-out en vermoeidheid. Zij schatten het aandeel werknemers met mentale klachten gemiddeld op 23 procent. Werkdruk, persoonlijke omstandigheden en een verkeerde werk/privé-balans zijn de meest genoemde oorzaken.

Psychisch verzuim duurt langer

Hoe meer psychische problemen werknemers hebben, hoe hoger hun ziekteverzuim. Verzuim door mentale klachten duurt bovendien veel langer dan andere vormen van verzuim blijkt uit cijfers van het CBS. Het is dus essentieel dat werkgevers actie ondernemen om de mentale gezondheid van hun werknemers te verbeteren.

Huidige maatregelen

De maatregelen die werkgevers momenteel nemen om mentale klachten te voorkomen en te verhelpen helpen nog niet voldoende of er wordt weinig gebruik van gemaakt. En dan gaat het om coaching, inschakelen arbodienst of werknemers gaan preventief bij de bedrijfsarts langs.
Ook worden deze maatregelen pas genomen als er al klachten zijn. Vaak doordat leidinggevenden de signalen niet herkennen. En dat komt weer doordat werknemers niet over mentale klachten praten en/of ze simpelweg niet bij zichzelf herkennen.

Meer inzetten op preventie

Om die reden moedigt AWVN werkgevers aan om een preventiebeleid te voeren. Dat begint volgens de werkgeversvereniging met de risico’s in kaart te brengen in de RI&E. In een plan van aanpak kan vervolgens worden uitgewerkt hoe deze risico’s te voorkomen of te beperken en welk beleid hiervoor nodig is.

Enkele adviezen:

  • Maak trainingen mogelijk die werknemers bewust maken van hun eigen stressniveau en aanmoedigen om hulp te vragen als dat nodig is. Stel hiervoor bijvoorbeeld opleidingsbudgetten of geld uit scholingsfondsen beschikbaar.
  • Train leidinggevenden op het herkennen van signalen bij werknemers.
  • Creëer een werksfeer waarin mentale klachten bespreekbaar zijn. En train leidinggevenden hoe deze gesprekken aan te gaan.
  • Maak afspraken met werknemers om werk en privé beter op elkaar af te stemmen.
  • Geef werknemers meer regie over hun eigen werk en werktijden.
  • Zorg dat werknemers voordat ze klachten krijgen bij de bedrijfsarts langsgaan.

Werkdrukonderzoek

Het advies van de AWVN is om naast preventie ook aandacht te schenken aan verminderen van de werkdruk. Door een werkdrukonderzoek te houden kunnen werkgevers nagaan of werk anders is te organiseren en of taken wellicht kunnen vervallen. De volgende stap kan dan zijn om werknemers daar waar de functie het toelaat meer regie te geven over het eigen werk en werktijden.

Aan het AWVN-onderzoek deden 166 bedrijven en brancheverenigingen mee. 

 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.