Logo
  • Blog
  • 2 maart 2018

Hoogsensitiviteit in bedrijf; sleutel tot een gezonde balans en welzijn binnen organisaties

Zelfs nadat robotisering en automatisering volledig zijn geïntegreerd draait de wereld nog steeds om mensen. En zo ook bedrijven. Hetgeen mensen verbindt blijft nog steeds onze interesse in elkaar en het feit dat we willen samenwerken en elkaar willen helpen. Echter, door aanhoudende kostenbesparingen en de drang van organisaties om het bedrijf voorop stellen, komen werknemers steeds meer in het geding.

Stijgend ziekteverzuim en niet geringe uitval van hoogsensitieve medewerkers vormen een duidelijk signaal. Dit terwijl de groep hoogsensitieve werknemers doorgaans de balans bewaakt tussen ratio/ cognitie en gevoel/ intuïtie binnen organisaties. Hoe kunnen bedrijven door het erkennen en ontwikkelen van hoogsensitiviteit een gezonde balans creëren om zodoende het welzijn van zowel werknemer als organisatie te herstellen?

Hoogsensitieve medewerkers combineren met specialisten

Een Hoog Sensitief Persoon (HSP) heeft dezelfde eigenschappen als de multipotentialite. Ze kunnen beiden snel, veel informatie tot zich nemen en verwerken op een diepgaand niveau. Hiermee kunnen zij eenvoudig verschillende vakgebieden combineren met nieuwe ideeën en innovatie als resultaat. Connect deze vrije geesten in hun werkomgeving dus met specialisten en je hebt een winning team met enorme vernieuwingsdrang, diepgang en effectiviteit. Een team dat samenwerkt vanuit gecombineerde kracht en passie dat om die reden niet klein te krijgen is.

Invoelende (hoogsensitieve) managers…

Bedrijven zouden meer managers moeten aanstellen die zich eenvoudig weten te verplaatsen in hun ondergeschikten. Bewuste leiders die het goede voorbeeld geven in een gezonde werkbelasting en die aandacht voor het welzijn van hun medewerkers op de eerste plaats zetten. Hoogsensitieve medewerkers ontwikkelen zich meer dan eens in effectieve, invoelende managers mede omdat zij doorgaans veel investeren in persoonlijke ontwikkeling en zelfreflectie, eigenschappen die onmisbaar zijn in leiding geven.

… of geen managers!

Jos de Blok, oprichter van de organisatie Buurtzorg, geeft het voorbeeld met zelfsturende teams. Waarom zouden medewerkers die in het dagelijks leven zelf ingewikkelde beslissingen maken over hypotheken en nieuwe auto’s hier in een werkomgeving ineens een manager voor nodig hebben? Management wordt te vaak ingezet als tool voor controle waarin het begrip wantrouwen een negatieve lading uitoefent in de organisatie. Vertrouwen stellen in medewerkers werkt de andere kant uit en creëert een positieve lading die ruimte biedt voor ontwikkeling en ontplooiing. Adopteer in elk zelfsturend team een of enkele hoogsensitieve medewerkers. Die brengen vanuit nature balans in verantwoordelijkheid, perfectionisme, rechtvaardigheid en loyaliteit.

Weg met de kantoortuin…

Een heel aantal onderzoeken heeft aangetoond dat medewerkers sneller afgeleid raken in een kantoortuin. Het uitvoeren van complexe taken gaat minder efficiënt. En werknemers in een kantoortuin ervaren minder privacy. Ook geven werknemers aan minder controle over hun werkplek te hebben. Oplossingen die voor deze problemen worden aangedragen blijken tot nog toe marginaal te zijn. Voor hoogsensitieve personen zijn kantoortuinen een grote bron van ergernis door hun bovengemiddelde omgevingsgevoeligheid. Ontleed het begrip en creëer een tuin waarin werknemers elkaar kunnen ontmoeten en een kantoor om in te werken. Voeg voor snel overleg geluidsdichte kamers in een overgangsruimte toe.

… en weg met de flexplek!

Flexplekken zijn bedacht vanuit het idee van kostenbesparing. Met minder bureaus, kabelgoten et cetera kan een grotere groep medewerkers gefaciliteerd worden op een kleiner kantooroppervlak. Door de voorkeur te geven aan flexplekken wordt de werknemer op de tweede plek gezet. Kostenbesparingen wegen uiteindelijk niet op tegen je werknemers een eigen werkplek kunnen bieden en daarmee verbinding te creëren tussen werknemer en bedrijf. Hoe onpersoonlijk is werken in een bedrijf die jouw werkplek als kostenpost ziet en waarin je niets kan personaliseren? Jezelf thuis voelen heeft een grote positieve invloed op de loyaliteit tussen werknemer en werkgever.

Planet people profit

Geld verdienen is belangrijk maar te veel winstgejaag creëert tegennatuurlijke druk. De eerste eekhoorn die elk jaar tien procent meer noten moet verzamelen ter voorbereiding op de winter moet nog geboren worden. Door onze drang naar kapitalistische hebzucht verliezen bedrijven belangen van hun medewerkers en onze planeet uit het oog. We lijken te zijn vergeten waar het in de wereld echt om draait: mensen, hun onderlinge verbinding en leefomgeving. En deze focus is in ruime mate aanwezig in hoogsensitieve medewerkers. Het is dan ook deze groep medewerkers die het moreel besef en een altruïstische denkwijze kan cultiveren binnen organisaties.

Kanaries in de kolenmijnen

Hoogsensitieve medewerkers vangen verandering in sfeer, werkdruk en negativiteit sneller op. Met hun verhoogde invoelingsvermogen en omgevingssensitiviteit merken zij vaak als eerst op of een organisatie en haar werknemers gezond zijn en dat in de nabije toekomst zullen blijven. Door hun bovengemiddelde doorzettingsvermogen, verantwoordelijkheidsgevoel, perfectionisme en loyaliteit worden ze vaak omschreven als de ideale werknemer. Maar het zijn dezelfde eigenschappen die bij hen de kans op stress en daarmee langdurig ziekteverzuim drastisch vergroten. Als de balans doorslaat neemt deze groep medewerkers de plaats in van de kanaries in de kolenmijnen. En veelal valt deze groep medewerkers als eerst uit. Houd daarom oog voor jouw hoogsensitieve medewerkers: deze weerspiegelen en voorspellen de gezondheid van jouw organisatie!

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.