Logo
  • Nieuws
  • 15 januari 2020
  • Bron: Tilburg University

Ervaren werkdruk toegenomen door technologie en maatschappelijke veranderingen

De werkdruk die werknemers ervaren is de afgelopen twintig jaar sterk toegenomen, onder meer door het gebruik van technologie en door veranderende normen en waarden in de samenleving. Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Beeld Ervaren werkdruk toegenomen door technologie en maatschappelijke veranderingen

In alle onderzochte beroepen ervaren werknemers dat de werkdruk sterk is toegenomen. Dat is toe te schrijven aan een cocktail van minder of aangepaste hulpbronnen en hogere taakeisen bij het uitvoeren van het werk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van nieuwe technologie die steeds hogere eisen stelt aan snelheid of beschikbaarheid van mensen. Daarnaast zijn ontwikkelingen in de maatschappelijke context een oorzaak van toenemende werkdruk. Een voorbeeld hiervan zijn veranderende maatschappelijke waarden en normen waardoor werknemers te maken krijgen met steeds mondiger en agressievere klanten, patiënten en leerlingen. 

Aanbevelingen voor werkgevers

Of werkgevers zich bewust zijn van de impact van al deze veranderingen op hun personeel is een open vraag. In elk geval is het volgens de onderzoekers van belang voor werkgevers om ruimte te creëren voor het bespreken van de gevolgen van deze veranderingen. Ook kunnen ze evalueren in hoeverre beroepsbeoefenaren bijvoorbeeld het gebruik van nieuwe technologie ook daadwerkelijk als ondersteunend ervaren. Tot slot is het van belang werknemers te ondersteunen bij het ontwikkelen van conflict- en communicatievaardigheden, aangezien deze vaardigheden steeds noodzakelijker worden door veranderde maatschappelijke waarden en normen.

Het Working Paper ‘Werkintensivering van beroepen’ van het departement Human Resource Studies van Tilburg University maakt deel uit van het WRR-project ‘Toekomst van werk’, dat cruciale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in kaart brengt, in het bijzonder op het terrein van de digitale revolutie, de robotisering, de flexibilisering en de intensivering van arbeidsrelaties.

Producttips

Ook interessant

Vitaliteit, zo maak je er werk van
Download de gratis whitepaper

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.