Logo
  • Blog
  • 10 oktober 2014

Duurzame inzetbaarheid: iedereen zijn eigen coachingsapp

Veertien procent van werkend Nederland vertoont symptomen van burn-outs en stress-gerelateerde ziektes. Dit kost de maatschappij 900 miljoen euro per jaar. Bedrijven zouden daarom meer moeten inzetten op het positieve: de vitaliteit, creativiteit en performance verbeteren. In plaats van zich alleen te richten op het negatieve: verzuim voorkomen. Het is van belang dat de werkgever het verminderde face-to-face contact en sociale controle compenseert door zelfsturing te stimuleren en te faciliteren. Dit is ook in lijn met de zorgplicht.

Dit kan door bijvoorbeeld een e-coach app beschikbaar te stellen waarmee de werknemer toegang en inzicht krijgt in zijn mentale en fysieke gesteldheid. Door activiteiten, bewegingen en stressniveaus te monitoren en te koppelen aan de context waarin de werknemer zich bevindt (werk of privé), zijn effecten van werk en ontspanning in kaart te brengen en kan een app gepersonaliseerd advies geven. Daarmee pakt de medewerker zijn eigen verantwoordelijkheid voor zijn eigen vitaliteit en kan hij zijn bevlogenheid terugvinden.

Sociale cohesie

Een onafhankelijke vitaliteitsmanager kan ondersteuning bieden om er voor te zorgen dat medewerkers aan de slag gaan met de verkregen inzichten. Bovendien kan (gefilterde) data uit de app worden gekoppeld aan die van een groep collega’s. Door gemoedstoestanden af te leiden uit e-mails, tweets etc van individuele medewerkers en door persoonlijke metingen te realiseren binnen privé- en werkomstandigheden (slaapmetingen, stressmetingen, ontspanningsmetingen), kan er binnen een app of een monitoringsplatform inzicht worden gegeven in de eigen vitaliteit en de eigen vitaliteit ten opzichte van andere medewerkers. Om zo de sociale cohesie te vergroten en medewerkers elkaar te laten motiveren om vitaal te worden en te blijven.

Quantified Self

De mens integreert in toenemende mate technologie in zijn leven om informatie over zichzelf te verzamelen en daarvan te leren. Quantified Self is een beweging die zich met dit fenomeen bezighoudt. Uitermate geschikt om vitaal aan het werk te blijven.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.