Logo
  • Nieuws
  • 28 juni 2013

Drs. Bordenwasser in opmars. Ondermijning kenniseconomie

De overheid en werkgevers moeten nog actiever worden, maar werknemers zelf spelen een sleutelrol in de noodzakelijke actie tegen concurrentievervalsing op de arbeidsmarkt. Het aannemen van werk onder niveau, onder slechte arbeidsvoorwaarden of zelfs via illegale constructies is in de huidige arbeidsmarkt begrijpelijk, maar ondermijnt de hoogwaardige kenniseconomie waar Nederland en Europa naar streven. Dat betoogt hoogleraar arbeidsrecht Mijke Houwerzijl in haar inaugurele rede aan Tilburg University.

Beeld Drs. Bordenwasser in opmars. Ondermijning kenniseconomie

Als de nood aan de man is, geven werknemers prioriteit aan welk werk dan ook, boven goede arbeidsvoorwaarden of loopbaanperspectieven. De schijnwerpers staan vaak op buitenlandse werknemers die banen innemen van nationale werknemers, maar ook binnenlands verdringen werknemers elkaar. Nu de banen niet meer voor het oprapen liggen, is ‘doctorandus bordenwasser’ in opmars. Tachtig procent van de arbeid op laag niveau wordt gedaan door hoger opgeleide werknemers. Zij werken meestal in deeltijd. Vaak houden afgestudeerden hun laaggeschoolde bijbaan aan zolang zij geen baan op niveau vinden.

Duurzame inzetbaarheid
 

Met dergelijke vormen van sociale concurrentie ondermijnen werknemers zelf hun grondwettelijk en internationaal verankerde rechten op werk 'in vrijheid, gelijkheid, veiligheid en menselijke waardigheid', betoogt Houwerzijl in haar oratie. Deze sociale concurrentie staat bovendien haaks op het streven van Nederland en Europa naar een hoogwaardige kenniseconomie waarin werknemers duurzaam inzetbaar zijn.

Arbeidsparticipatie

Het is dus van maatschappelijk belang om sociale concurrentie tegen te gaan, stelt Houwerzijl. Dit probleem vraagt om een brede, geïntegreerde aanpak die het arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht overstijgt. Beleidsmatig dient de blinde inzet op vergroting van arbeidsparticipatie plaats te maken voor  gerichtere sturing.

Werknemers aan zet

In het onlangs gesloten sociaal akkoord zetten sociale partners en het kabinet sterk in op terugdringing van de rafelranden van flexarbeid. In sectoren als de bouw en uitzendarbeid proberen georganiseerde werkgevers ook de rijen te sluiten tegen concurrentievervalsing. Dit is belangrijk, maar tegelijkertijd blijft het dweilen met de kraan open als er geen maatregelen worden genomen om het aanbod aan ‘concurrentievervalsende’ arbeid te beperken.
Ook werknemers moeten bewust gemaakt worden van de rol die zij zelf kunnen en moeten spelen, aldus Houwerzijl. Zo verdient het aloude burgerrecht om zich te verenigen actieve promotie, ook uit onverwachte hoek.

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.