Logo
  • Nieuws
  • 27 juni 2022
  • Bron: Mercer

80% van werknemers geeft aan dat zij tekenen van een burn-out vertonen

Leidinggevenden zien dat hun organisaties beïnvloed worden door digitale vermoeidheid, ziekteverzuim en het verlies van talent zo blijkt uit het Global Talent Trends Report van Mercer Nederland. Uit het rapport blijkt verder dat niet het salaris maar het merk in combinatie met de reputatie de belangrijkste reden is voor werknemers om bij een bedrijf te gaan werken, gevolgd door baanzekerheid. 'Bedrijven moeten de overstap gaan maken naar een meer werknemersgerichte aanpak'

Beeld 80% van werknemers geeft aan dat zij tekenen van een burn-out vertonen

In tegenstelling tot wat de media beweren, is de zogenaamde ‘great resignation’ - de vrijwillige ontslaggolf tijdens de coronapandemie - niet alleen veroorzaakt door de lage lonen. De meeste werknemers geven aan dat de pandemie heeft geleid tot het heroverwegen van hun prioriteiten. Hierdoor gingen zijn werknemers op zoek gegaan naar banen bij werkgevers met meer op hen aansluitende normen, waarden en levensstijl. Dit zijn werkgevers die hen niet beschouwen als slechts een middel en een kostenpost, maar juist in hen investeren en hen de mogelijkheid geven zich te laten ontplooien. Een werkgever waarbij ze zich niet uitgeblust raken, maar juist gemotiveerd voelen.

Wat kunnen bedrijven doen om sterker te staan in de war for talent?

  • Richt bij alle managementbeslissingen de aandacht op werknemers, klanten, de maatschappij en aandeelhouders. Mensen willen werken bij een bedrijf dat waarde toevoegt aan de maatschappij en hen meer biedt dan alleen een inkomen.
  • Zorg goed voor de financiële, fysieke en psychische gezondheid van werknemers. Mensen blijven langer in dienst en presteren beter als ze gelukkig en gezond zijn en zich geen zorgen hoeven te maken over hun financiën.
  • Begrijp welke vaardigheden er nodig zijn binnen het bedrijf, beoordeel de vaardigheden van de werknemers en maak samen een plan om deze vaardigheden te ontwikkelen. Tijdens corona hebben we gezien hoe snel mensen kunnen leren en zich kunnen aanpassen.
  • Zorg dat eerstelijnsmanagers de focus verleggen van het puur managen van KPI's en resultaten naar het zorgen dat hun team kan presteren. Schrap bureaucratie, bescherm mensen tegen organisatorische obstakels en laat ze zich concentreren op het werk dat gedaan moet worden.
  • Diversifieer de werving van talent door echt te kijken naar de mensen en naar wat zij kunnen. Er zijn 1,3 miljoen mensen werkloos omdat ze niet precies in het perfecte plaatje passen. Door te investeren in de juiste mensen en hen bij te scholen, kan die ‘perfect fit’ gecreëerd worden.
  • Begrijp goed hoe kwesties als inflatie en hoogte van woonlasten van invloed zijn op het vermogen van werknemers om fatsoenlijk te kunnen leven. Bied waar nodig compensatie en andere tegemoetkomingen aan.
  • Communiceer duidelijk en eerlijk over beslissingen vanuit een multi-stakeholderperspectief; luister naar de zorgen en voorkeuren van werknemers en handel en reageer open en duidelijk.
 

 

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.