Logo
  • Nieuws
  • 1 november 2019

40% heeft na het werk regelmatig tot vaak last van zombiegedrag en kleine verslavingen

Vooral jongere werkenden worstelen met hard werken. Werkdruk is met name een probleem onder werkenden tot en met 35 jaar. Jongeren hebben meer middagdips, zijn vaker moe en uitgeblust en belanden vaker in kleine verslavingen na het werk. Ook hebben jongeren vaker het gevoel dat ze er niets aan kunnen doen dat hun werk energie kost. Verder geven jongeren vaker aan dat ze niets kunnen doen aan problemen op hun werk die anderen veroorzaken.

Beeld 40% heeft na het werk regelmatig tot vaak last van zombiegedrag en kleine verslavingen

Nederlanders vinden hun werk belangrijk. Maar liefst 88% van de werkende beroepsbevolking geeft aan dat hun werk belangrijk is voor henzelf, terwijl 90% aangeeft dat het belangrijk is voor andere mensen. Maar er is ook zorgelijk nieuws. Bijna de helft van de werkende Nederlanders (45%) heeft te kampen gehad met een burn out of worstelt daar nu mee. Ook komen fysieke klachten als gevolg van het werk veel voor (74%). Dat laat de Nationale Werkdruk & Zacht Werken monitor 2019 zien. Dit is een representatief onderzoek, uitgevoerd onder de Nederlandse beroepsbevolking door onderzoeksbureau School of Insights uit Hilversum.

De positieve kanten van werk

“Veel onderzoeken gaan over werkdruk en stress”, vertelt Dr. Ir. Ellen de Lange-Ros, die opdracht gaf voor het uitvoeren van het onderzoek. “Vaak staan de negatieve aspecten van werkdruk en te hard werken centraal, maar er is ook een positieve kant. Werk geeft voldoening, mensen kunnen hun talenten inzetten, dromen realiseren, iets bijdragen. Die aspecten, ik noem dat ‘zacht werken’, zijn belangrijk voor een gezonde werkbalans. Werkstress gaat niet altijd over werkomstandigheden, je hebt zelf ook regie. Daar wilden we beter zicht op krijgen met deze monitor.”

Kunnen mensen zacht werken, dan zorgt werk voor plezier en zingeving. Zacht werken is je energie bewust inzetten in je werk, waardoor je meer bereikt, met meer flow. Zo geeft 80% van de werkende beroepsbevolking aan dat ze in staat zijn hun talenten in te zetten in hun werk en voor maar liefst 79% geeft werk een fijn gevoel, terwijl 87% plezier heeft in het werk.

Veel burn out en fysieke klachten

Laat de monitor nieuwe dingen zien? “Jazeker”, vertelt De Lange-Ros. “Naast burn-out en fysieke klachten zijn er meer problemen. Maar liefst 40% van de mensen heeft na het werk regelmatig tot vaak last van zogenaamd zombiegedrag en kleine verslavingen, zoals te lang tv-kijken, of teveel alcohol drinken of snacken. Het is opvallend dat juist hoger opgeleiden hiervan vaker last hebben.”

Beeldschermwerk eist zijn tol. Zo heeft 59% van de werkende Nederlanders rugpijn, nekpijn of stijve spieren, maar liefst 28% heeft wel eens last van hoofdpijn en 26% slaapt slecht vanwege het werk. Ook heeft 20% van de mensen last van extreme vermoeidheid. “Deze cijfers laten zien dat we in het welvarende Nederland anno 2019 volop uitdagingen hebben als het om werk gaat”, zegt De Lange-Ros.

Risico’s voor jongere werkenden

De monitor laat verder zien dat werkdruk met name een probleem is onder werkenden tot en met 35 jaar. Jongeren hebben meer middagdips, zijn vaker moe en uitgeblust en belanden vaker in kleine verslavingen na het werk. Ook hebben jongeren vaker het gevoel dat ze er niets aan kunnen doen dat hun werk energie kost. Verder geven jongeren vaker aan dat ze niets kunnen doen aan problemen op hun werk die anderen veroorzaken. Daarnaast geeft deze groep vaker aan dat anderen bepalend zijn voor hun energie tijdens hun werk en dat ze daar zelf minder invloed op hebben.

De gegevens over hard en zacht werken zijn afkomstig uit de Nationale werkdruk & zacht-werken-monitor, een onderzoek dat is uitgevoerd in het voorjaar van 2019 door onderzoeksbureau School of Insights uit Hilversum onder een representatieve steekgroep van 534 werkende Nederlanders.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.