Logo
 • Partnerbijdrage
 • Achtergrond
 • 4 augustus 2023
 • Jurgen Brouwers

Investeren in Duurzame Inzetbaarheid? Maak slim gebruik van de nieuwste subsidie MDIEU

Duurzame Inzetbaarheid komt neer op een goede balans van duurzaam ondernemen, duurzaam leven en duurzame educatie. In tijden van arbeidsmarktkrapte is het meer dan ooit belangrijk om hier actief mee aan de gang te gaan. Immers: gezonde, betrokken en flexibele medewerkers dragen in positieve zin bij aan de maatschappij, zowel in de organisatie als erbuiten. Om werkgevers hierin te ondersteunen opent op 1 september 2023 het tijdvak voor de aanvraag van MDIEU voor bedrijven. Om de subsidie toegankelijker te maken, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden.

Beeld Investeren in Duurzame Inzetbaarheid? Maak slim gebruik van de nieuwste subsidie MDIEU

Voor de periode van 2021-2025 heeft het ministerie van SZW het als doel gesteld om Duurzame Inzetbaarheid een vanzelfsprekendheid te maken voor alle werkgevers in Nederland. De subsidieregeling MDIEU, Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden, is hierbij een belangrijk onderdeel. Met deze regeling is een groot budget beschikbaar gesteld, aanvankelijk enkel voor sectoren om in samenwerkingsverbanden te investeren in Duurzame Inzetbaarheid op onder meer de volgende thema’s:

Gezond, veilig en vitaal werken

 • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap
 • Een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit
 • Bewustwording en eigen regie van werkenden op hun loopbaan
 • Eerder uittreden.

De MDIEU biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan medewerkers die niet aan kunnen blijven tot de AOW-leeftijd en hierom eerder uittreden (RVU). De voorwaarde om hiervoor in aanmerking te komen is wel dat deze werkgever, naast het toepassen van de RVU’s, tegelijk investeert in Duurzame Inzetbaarheid.

MDIEU voor jou?

Per september 2023 is het ook mogelijk voor bedrijven om aanspraak te maken op MDIEU. Om de subsidie toegankelijker te maken, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de voorwaarden.

 • Het aanvraagtijdvak start op 1 september 2023 en sluit op 30 november 2023
 • In 2024 volgt een tweede aanvraagtijdvak, buiten deze tijdvakken is het niet mogelijk de subsidie aan te vragen
 • Het drempelbedrag voor het aanvragen van MDIEU is €150.000, met een maximale subsidie van 50% maakt dit de drempelwaarde €75.000
 • Bij aanvraag van de subsidie dient een activiteitenplan te worden aangeleverd
 • Bij aanvraag van de subsidie dient een bedrijfsanalyse te worden aangeleverd
 • De algemene kosten aangaande Duurzame Inzetbaarheid zijn voor maximaal 50% subsidiabel
 • Het is niet toegestaan om deze tegemoetkoming te stapelen met andere subsidies.

Ondersteuning bij de aanvraag

OAZ heeft veel ervaring met het aanvragen van subsidies, het verzorgen van (omvangrijke) projectadministratie en het opstellen van eventuele bezwaren. Wil jij het optimale uit deze subsidieaanvraag halen en kan je daarbij wat ondersteuning gebruiken? Neem dan contact op onze specialisten via info@oaz.nl of 088 5600 700. Dan bespreken we de mogelijkheden met je.

OAZ geeft advies over subsidies en het managen van financiële voordelen en risico’s rondom personeel. OAZ ontzorgt hierin haar klanten en realiseert een optimaal resultaat.

Producttips

Volg HR Praktijk

Word gratis lid en ontvang op dinsdag en donderdag het laatste HR-nieuws in uw mailbox! Én als lid krijgt u ook toegang tot exclusieve online artikelen.